Norwegian-Swedish translation of kausjonist

Translation of the word kausjonist from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kausjonist in Swedish

kausjonist
allmenn? ställande av säkerhet
Synonyms for kausjonist
Similar words

 
 

Wiki
En kausjonist er en person som har stilt kausjon for tredjemanns gjeld. Det kan være en eller flere kausjonister for samme krav. Hoveddebitor (den som i det underliggende forhold er ansvarlig for gjelden) og kausjonisten(e) vil være solidarisk ansvarlige i forhold til kreditor.

More examples
1.Man blir derfor ikke lite forundret når professor Jan Brøgger i en dobbeltkronikk i Aftenposten går ut som ideologisk kausjonist for den efterhvert så beryktede bevegelsen" Den forente familie" eller Moonsekten.
2.Selskapene krever gjerne tinglyst pant i bilen som sikkerhet, men har man kausjonist er ikke dette nødvendig.
Your last searches