Norwegian-Swedish translation of kjeltring

Translation of the word kjeltring from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjeltring in Swedish

kjeltring
allmenn? skurk
Synonyms for kjeltring
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis jeg får sparken i politiet, skal jeg bli kjeltring - for så godt kjenner jeg til politiets rutiner.
2.Jeg er ingen kjeltring.
3.Jeg regner med at alle her i retten vet at jeg er en tjuv og en kjeltring - og kanskje alltid vil komme til å være det.
4.Bare en kjeltring, fordrevet og utstøtt i vanæren over sine egne lovbrudd - som han hadde avlagt ed på å verne land og grunnlov mot.
5.Det å bo i Vaterland var identisk med å være" tjuv, kjeltring og bondefanger", en urettferdig karakteristikk.
6.Han ble blant annet omtalt som en kjeltring som skjulte penger i egen lomme, sier Truls Dramer.
7.Han viser hvordan skiftende presidenter og regjeringer i USA har trykket mellomamerikanske diktatorer til sitt bryst, ikke av kjærlighet, men av hensiktsmessighet (jfr. Roosevelts uttalelse om at" Somoza er en kjeltring, men han er vår kjeltring", som av forfatteren feilaktig blir tillagt Eisenhower).
8.Hvis en tysk byggherre opptrer som en kjeltring, sier man jo ikke i de antisemittiske kretser at alle tyskere dermed er kjeltringer.
9.Hvis gevinsten blir 100 millioner, så er saken klar : jeg er enten kjeltring eller parasitt.
10.Vi fornemmer at rovdyret som unisont ble utskjelt for tjuv og kjeltring, et mordlystent uhyre som i sluhet overgikk en samlet jegerbataljon, efter sin bortgang har fått opinionen til å endre standpunkt.
11.Det er som å opptre som tyv og kjeltring, og det vil jeg ikke.
12.En sentral person var en asiatisk forretningsmann, Abdul Shamji, som Sedgemore betegnet som en" kjeltring" i Parlamentet.
13.Enkelte tror de kan tillate seg å hevde den nøkterne påstand at Robert MacGregor, sønnesønn av den store klanstifter, bare var en simpel kvegtyv og kjeltring.
14.Jeg er blitt kalt både hore og kjeltring, - har aldri hørt så mye banning tidligere.
15.Karl Sundby har et nøkternt tak på sin vidløftige kjeltring.
16.Nordahl ble omtalt som kjeltring og en person som beriket seg på bekostning av sultende barn i den tredje verden.
17.Oftest har han spilt tøffing, skurk eller kjeltring.
18.Opprinnelig var han bare en vanlig liten tyv og kjeltring, som satt inne med en kort dom.
19.Sedgemore har tidligere i Parlamentet karakterisert vedkommende, den asiatiske forretningsmannen Abdul Shamji, som en" kjeltring".
Your last searches