Norwegian-Swedish translation of kjempe

Translation of the word kjempe from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjempe in Swedish

kjempe
saga - mannnoun jätte
  problemverb kämpa
  militær - mannnoun kämpe
Synonyms for kjempe
Derived terms of kjempe
More examples
1.Det er gode grunner til å kjempe for hvilken som helst institusjon som arbeidsplass.
2.Europa bør kjempe skulder ved skulder med det transatla ntiske demokrati, som er fostret av Europa, og som er dets avgjørende håp.
3.Forutsetning nummer en for at man skal vekke og vinne velgere, er at man har saker å kjempe for, og at budskapet er så klart at alle kan fatte det.
4.Jeg er ikke en tilbaketrekningens profet, men jeg vil være en herold for sterkere europeisk selvstendighet og uavhengighet på dette område", sa Strauss. han tilføyet at Europa er idag" en økonomisk kjempe, en politisk halvvoksen person og en militær dverg - et hærmuseum".
5.Milde himmel, er vi kommet hit for å slåss mot folk som heller vil se på sport enn å kjempe for landet sitt ?
6.Vi vil hele veien gjennom denne reguleringsbehandlingen kjempe imot at IBM skal til Sollerud", sa daværende gruppeleder for Ap., Odd Wivegh, i april 1982.
7.Alle kubanere, kvinner som menn, kommer til å kjempe.
8.Austad snakket en del om at USA gjør alt for å kjempe for demokratiet.
9.De siste årene har vi måttet kjempe for å opprettholde de tilbudene vi allerede har, sier musikkskolens rektor Evy Ernsteen.
10.Desmond Tutu har vist at det å kjempe for fredens sak, ikke er å tie til uretten, men å vekke samvittighetene, gjøre harmen over uretten større," stålsette viljene og inspirere menneskeånden så den kjenner både sitt verd og sin seierskraft.
11.Det er nødvendig å kjempe for de umistelige goder som gjør menneskers liv til et liv som er verdt å leve, med rettigheter som frihet, menneskeverd, retten til å ha såpass del i verdens felles rikdom at det går an å leve uten sult og uten frykt for overgrep, sa biskop Aarflot.
12.En forkynner må ha rett og plikt til å kjempe mot alle former for synd.
13.Enten vi liker det eller ikke, må vi stadig kjempe for å bevare vår vestlige sivilisasjon.
14.Før måtte jeg alltid kjempe med kameramenn og fotografer.
15.Hensikten er å gi norske toppidrettsutøvere muligheten til å kjempe om internasjonale titler.
16.Hver enkelt må avgjøre hvordan de vil kjempe for å gjeninnføre rettssikkerheten i NordIrland, sier hun.
17.I en verden full av lidelse, urettferdighet og nød maktet hun å leve i en fruktbar spenning mellom kravet om å vise barmhjertighet og å kjempe for rettferdighet - to viktige begreper som hun klarte bygge bro mellom.
18.Ikke alle japanske kvinner ønsker å kjempe for likestilling, det er snakk om hvilke verdier man setter høyest.
19.Jeg anklager utenriksminister Stray for unnlatelsessynder når det gjelder å kjempe for demokratiske rettigheter i Tyrkia.
20.Jeg har snakket mindre abort og mer om å kjempe for troen på at vi er skapt av Gud.
21.Jeg kan ikke tenke meg en mere fredelig oppgave i en verden fylt av våpen enn å kjempe mot skogdøden både i Forbundsrepublikken og i DDR, sa han.
22.Jeg vil kjempe for rustningskontroll fra første dag i Det hvite hus, forsikrer han.
23.Jovisst er vi kommet lenger enn mange andre, men det forhindrer overhode ikke at vi må kjempe barnas sak for å komme enda lenger.
24.Kina har vært en slumrende kjempe økonomisk sett.
25.Klarer vi" å nullstille" oss foran denne kampen ; forstå at vi ikke får semifinaleplassen, men må kjempe for den, samtidig som forsøket på å spille vårt eget angrepsspill ikke ender i hemningsløs" tutogkjørhåndball", skal dette gå bra.
26.Mange vil visst gjerne ha det til at NRK er en vaklende kjempe der idefattigdommen er stor.
27.Med et løp maken til duoen hadde i semifinalen her på Bagsværd Sø er ikke jeg et øyeblikk i tvil om at Rein Gilje / Eddie Kalleklev vil være med å kjempe helt i teten på 500 meter i OL.
28.Med hjelp av listeforbund skal vi kjempe for utsatte mandater og erobre noen nye.
29.Men det blir å kjempe om plassene efter Ingrid Kristiansen, forklarer Anne Marie.
30.Moss skal kjempe i toppen, lover Janne Olsson, ny sjef for fjorårets cupmester.
Similar words

 
 

kjempe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kjempekjempendekjempet
Indikative
1. Present
jegkjemper
dukjemper
hankjemper
vikjemper
derekjemper
dekjemper
8. Perfect
jeghar kjempet
duhar kjempet
hanhar kjempet
vihar kjempet
derehar kjempet
dehar kjempet
2. Imperfect
jegkjempet
dukjempet
hankjempet
vikjempet
derekjempet
dekjempet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kjempet
duhadde kjempet
hanhadde kjempet
vihadde kjempet
derehadde kjempet
dehadde kjempet
4a. Future
jegvil/skal kjempe
duvil/skal kjempe
hanvil/skal kjempe
vivil/skal kjempe
derevil/skal kjempe
devil/skal kjempe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kjempet
duvil/skal ha kjempet
hanvil/skal ha kjempet
vivil/skal ha kjempet
derevil/skal ha kjempet
devil/skal ha kjempet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kjempe
duville/skulle kjempe
hanville/skulle kjempe
viville/skulle kjempe
dereville/skulle kjempe
deville/skulle kjempe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kjempet
duville/skulle ha kjempet
hanville/skulle ha kjempet
viville/skulle ha kjempet
dereville/skulle ha kjempet
deville/skulle ha kjempet
Imperative
Affirmative
dukjemp
viLa oss kjempe
derekjemp
Negative
duikke kjemp! (kjemp ikke)
dereikke kjemp! (kjemp ikke)
Your last searches