Norwegian-Swedish translation of kjennemerke

Translation of the word kjennemerke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjennemerke in Swedish

kjennemerke
detaljnoun kännemärke
Similar words

 
 

More examples
1.Byens kjennemerke er hovedkirken med et skjevt spir.
2.Den oppstramningen av det sovjetiske samfunn som partisjef Jurij Andropov alt fra starten i november 1982, gjorde til sitt kjennemerke, er nå i første omgang blitt gjennomført på det viktige mellomnivået i det bestemmende kommunistparti.
3.Den viser at tanker om økonomisk boikott slett ikke er ukjente for sovjetiske ledere, som ellers fremhever dette som et kjennemerke for imperialismen.
4.Det er denne kombinasjon sammen med en fin evne til kontakt med publikum som er" La stradäs kjennemerke.
5.Det er til nå funnet glassfiberdeler fra cockpiten på flyet, dagboken med flyets kjennemerke på, førstehjelpsskrinet og flyverens veske.
6.Det er utvilsomt det mest kjente byggverk i VestBerlin - et slags kjennemerke for byen.
7.Det var også på denne tiden at det lange håret, turban og skjegget ble et kjennemerke for mennene i sekten.
8.Dette dreier seg om deler fra cockpiten, dagboken med flyets kjennemerke, flyverens veske, førstehjelpsskrinet, flyets ratt og deler av instrumentpanelet.
9.Glimrende arrangementer, fine solister og sterk rytmisk driv er bandets kjennemerke.
10.God organisering, tålmodighet og lange pasninger mot raske angripere er lagets kjennemerke.
11.Hva er da alsacevinens kjennemerke ?
12.Men hvor ukollegialt var det, Grundt Spang, å tie overfor din kollega Jahn Otto Johansen om at Arne Treholt i" fortrolighet" - den fortrolighet som var Treholthoffets fremste kjennemerke, ved siden av den gemenslige latter som runget over nasjonen i Ukeslutt lørdag - hadde advart dere mot ham ?
13.Noe kjennemerke eller biltype registrerte hun ikke.
14.Når Høyre i den senere tid har kunnet registrere en sviktende tilslutning nettopp blant disse velgergrupper, må det følgelig bero på noe helt annet enn den sosiale gentilitet som er Høyreformannens kjennemerke.
15.Pekings kjennemerke er kinakålen.
16.På turen tilbake til Kristiansand ble båtens kjennemerke forandret.
17.Sex, fyll og dunkdunkmusikk skal angivelig være russens kjennemerke iår som foregående år.
18.Som igjen, med en spøkefull lignelse, kunne beskrive det vanvittige i at hudfarve skal være kjennemerke på hvordan et menneske er.
19.Å gjøre narr Det ble hans kjennemerke.
20.Årets nobelprisfest fortsatte derefter med det som er blitt dens kjennemerke - det usedvanlige.
21.Outside Broadcast" var i mange år Oddvar Foss kjennemerke og utfordring.
22.Den genseren har vært vårt kjennemerke i alle år, men nå er det flere variasjoner i klesveien.
23.Begge disse forhold må vi ha for øye hvis vi skal klare å nedbygge noen av de brutale skillelinjer som går gjennom Europa, gjøre menneskerettighetene til full virkelighet, gjenopprette noe av den livlige utveksling av mennesker, varer og ideer som har vært Europas kjennemerke gjennom en tusenårig historie.
24.Den var nazismens kjennemerke, den var i Pol Pot og i Uganda, er i Nicaragua og MidtØsten - men i Norge ?
25.Det liberale samfunn, valgfrihetens og mulighetenes samfunn, er og bør være Høyres politiske kjennemerke.
26.Det slo meg at den gråblå kolossen, med et nærmere 10 meter høyt tårn, ikke hadde noe kjennemerke.
27.Et vesentlig kjennemerke ved vårt eget århundre har nettopp vært fangelivet i ordets verste betydning.
28.Forbundssekretær Terje Ødegård i Norsk Politiforbund sier til Aftenposten at et slikt merke kan være hensiktsmessig, spesielt fordi tjenestemennenes tjenestebevis eller politiskilt ikke er egnet som" kjennemerke" overfor flere personer.
29.I våre dager blomstrer den kommunale heraldikk, mange av Norges kommuner finner det riktig å utarbeide våpen som skal være et kjennemerke på kommunens forskjellige virksomheter, og være et samlingsmerke for innbyggerne.
30.Liberalkonservativ Efter bare noen få år som upartisk, nøytral avis fikk Aftenposten den grunnleggende liberalkonservative livssynsprofil som har vært avisens kjennemerke gjennom hele dens livsløp frem til idag.
Your last searches