Norwegian-Swedish translation of klargjøring

Translation of the word klargjøring from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klargjøring in Swedish

klargjøring
allmenn? Förberedelser
Similar words

 
 

More examples
1.Denne klargjøring av forskriftene vil i betydelig grad bedre pasientenes mulighet til å føre et selvstendig liv, sier sosialminister Leif Arne Heløe til Aftenposten.
2.Det de to arbeiderne utførte, var rutinemessig klargjøring av ventilasjonsanlegget på utsiden av bygningen som brukes til tørking av rakettkrutt.
3.Men dette er overhodet ikke noe nytt - det er en klargjøring av den linje Unesco allerede følger, sier pressetalsmann Bolla.
4.12.15 er det VGshow og så går det slag i slag, oppvarming på matchbanen og klargjøring til mottagelsen av Hans Majestet, med derpå følgende avspilling av kongesangen og det hele.
5.Alle pasienter må gjennom en slik klargjøring før de kan tas imot i utlandet.
6.Allerede siden januar har avdelinger av Forsvaret vært opptatt med klargjøring av øvelsesområdene.
7.Assistansen til Statpipe omfatter medvirkning i forprosjektet, konstruksjonsgjennomgang og fortløpende teknisk assistanse frem til start for klargjøring av Statpipesystemet på feltet.
8.Behovet for klargjøring og levendegjøring av verdiene - skolens viktigste oppgave - er mer påtrengende enn noensinne.
9.Bestemmelsen innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til det som gjelder i dag, men betyr at man får en ønsket klargjøring og modernisering av erstatningsretten på dette området.
10.Biblioteksentralen utfører klassifikasjon, katalogisering og klargjøring av bøkene raskere og mer profesjonelt enn i de enkelte bibliotekene.
11.Byplankontoret instrueres om å prioritere klargjøring av næringsarealer, og at det opprettes en egen" storkunde"avdeling ved byplankontoret som kan sikre rask saksbehandling mot betaling av utførte tjenester.
12.DEN omfattende og meget inngående debatt som ble ført i Stortinget igår på grunnlag av utenriksminister Strays redegjørelse 12. april, var både nyttig og nødvendig, og har i ytterligere grad bidratt til en klargjøring av Norges holdning både til utviklingen i Nicaragua og til viktige prinsipper for internasjonalt samkvem.
13.Da statsråd Kristiansen under sitt åpningsforedrag kom inn på leverandørindustriens og entreprenørenes arbeidssituasjon de kommende år, konstaterte han at myndighetene som botemiddel vil satse på en raskest mulig klargjøring av prosjekter som er mindre kontroversielle.
14.Den siste av de planlagte produksjonsplattformene til feltet, Statfjord C, er under klargjøring ute i Nordsjøen og skal begynne å produsere olje i august neste år.
15.Denne klargjøring av grensene for de statsansattes streikerett er viktig, fordi tallet på ansatte i stat og kommuner er blitt så stort og fordi deres organisasjonsmakt derfor er blitt langt større enn tidligere.
16.Denne klargjøring kom SovjetUnionens ambassadør i Finland, V. M. Soboljev, med i en tale til Sambandet FinlandSovjetUnionen igår.
17.Denne klargjøring ville ført til at de aller fleste aksjesalg til ansatte i den senere tid ville vært skattefrie.
18.Det er av mange grunner behov for en klargjøring av hva dette står for.
19.Det er bl.a. nødvendig med en nærmere klargjøring av forkskjellige praktiske forhold visavis aksjeselskapene først.
20.Det er fra norsk side interesse for å få en ytterligere klargjøring av den israelske holdningen på dette punkt.
21.Det er fristende å karakterisere dette som ren ordmagi, da særlig fordi man savner en utdypning og klargjøring av hva som ønskes oppnådd.
22.Det er videre behov for en klargjøring av stillingsstruktur for lokalmenigheten og samarbeidet med kommunene.
23.Det giftige drivstoffet hydrazine benyttes i nødaggregatet, og de originale rutinene for klargjøring er både tidkrevende og innebærer en viss risiko for personellet.
24.Det har derfor lenge vært behov for en modernisering og klargjøring av erstatningsreglene på dette området.
25.Det nye idrettsstyret bes forfølge saken videre for ytterligere klargjøring av regelverket.
26.Det var i forbindelse med klargjøring og levering av rør til et Statoilprosjekt i Nordsjøen at Bredero Norwegian Contractors tok i bruk ulovlig mye overtidsarbeide.
27.Det vil si at Finansdepartementet får vel en måned til klargjøring av lovproposisjonen.
28.Dette er punkter som trenger klargjøring.
29.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk og Miljøverndepartementet har senere meddelt at det vil bli arbeidet med sikte på en klargjøring av regelverket.
30.Dommens klargjøring av at det iallfall på dette felt ikke skal være noe forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, har da også vært hilst velkommen av såvel presse som almenhet.
Your last searches