Norwegian-Swedish translation of koke bort

Translation of the word koke bort from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

koke bort in Swedish

koke bort
allmennverb koka bort
Similar words

 
 

More examples
1.På legfolk kan det virke som om skattesaker gjerne starter med store beløp, for så å koke bort til nærmest intet ?
2.AT et forhold går klar av straffeloven, er ikke ensbetydende med at det er uklanderlig, men ofte kan formildende omstendigheter få saken til å koke bort.
3.Det store spørsmål både i Frankrike og i New Zealand og Australia har vært om saken ville utvikle seg til en virkelig topppolitisk skandale, med alvorlige ringvirkninger både i Paris og Stillehavet, eller om den amatørmessige aksjonen ville koke bort til en intern oppvask i DGSE.
Your last searches