Norwegian-Swedish translation of kompanjong

Translation of the word kompanjong from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kompanjong in Swedish

kompanjong
foretak - mannnoun kompanjon
Synonyms for kompanjong
Similar words

 
 

More examples
1.Vi har holdt på her i syv uker, min kompanjong Kari Lise Andresen og jeg forteller Eva Irgens.
2.Beranek er rockemusikeren som ble tatt ut til å være profesjonelle Linn Stokkes motspiller og 18 superdanseres kompanjong uten å kunne mer enn tre dansetrinn da prøvene startet for fire uker siden.
3.Den langvarige rettssaken mot bergensrederen Fredrik Odfjell og hans danske kompanjong Max Sørensen går onsdag inn i sin siste fase når aktor starter på prosedyren i den store bedragerisaken for København byrett.
4.Fondet er imidlertid innstilt på å gå inn i oppdrettsbedrifter hvis det ønskes, og ser et behov for sine tjenester i forbindelse med generasjonsskifter eller hvis det skulle bli aktuelt f.eks. å utløse en kompanjong.
5.Frifinnelsesdommen er ikke rettskraftig, idet påtalemyndigheten har anket til Høyesterett, men advokat Dramers kompanjong, høyesterettsadvokat Olav Hestenes, sier til Aftenposten at forliksklagene er tatt ut på dette tidspunkt for ikke å oversitte fristen, som er tre år.
6.Han var tilknyttet advokatfirmaet Thallaug og Moe frem til 1938, da han ble kompanjong samme sted.
7.Her ble han kompanjong i 1936.
8.Her sammen med sin amerikanske kompanjong, Dolores Clark.
9.Jeg har selvfølgelig selv fått stillet min farvediagnose, og jeg har sammen med min kompanjong, Dolores Clark vært med på å utforme vårt spesielle program.
10.Kompanjong ble Hennie Pedersen som hadde syv år på kvinneklinikken og fem år på Aker sykehus bak seg, og de to damene åpnet dørene en kald februardag i 1938.
11.Lee Marvin er et råskinn av en amerikaner, Moore hans mer velpolerte britiske kompanjong.
12.Min kompanjong Keld Veirup i Dansk TV og jeg var derfor svært fornøyde med oss selv.
13.Sammen med sin nære venn og kompanjong Anders Jahre, la han grunnlag for norsk næringsvirksomhet med en skaperhånd.
14.Senere var han kompanjong i meglerfirma, før han opprettet sin egen meglerforretning.
15.De har ikke hilst på min kompanjong, har De vel ? spurte jeg Vincent.
16.Jeg forstår, sa jeg og geleidet henne mot døren, - men dette vet min kompanjong mer om enn jeg.
17.Samtidig går jeg ut fra at Lyng fortsatt er kompanjong i det advokatfirmaet som har forsvart Treholt.
18.Selv om Bengtsson ikke har særlig mange nordmenn med, kan jo serien ha det, sa Hasse og skrev en rolle for meg, som Røde Orms kompanjong.
19.Vil De fortsatt være kompanjong i advokatfirmaet Underland & Co. ?
20.Advokat Underland kom til advokatfirmaet i 1971 og har vært kompanjong siden 1972.
21.Andreas Arntzen ble kompanjong i firmaet 1960, senere kom også høyesterettsadvokat Jens Bugge til firmaet.
22.Avtalen gikk ut på at Lorentzen skulle være hemmelig medeier i firmaet Byggeland A / S. Avtalen ble ikke satt ut i livet fordi Knudsens kompanjong ikke syntes det var rent spill, heter det.
23.Bak Vestsiden står BSforlaget A / S, som eies av Derek Broughton og en kompanjong.
24.Bystyremedlem Terje Knudsen ble innblandet i saken efter at Bergens Tidende avslørte en avtale om at tidligere kommunalråd Jens Lorentzen skulle være hemmelig medeier i firmaet Byggeland, som eies av Knudsen og en kompanjong.
25.Denne kontaktglade politimann får en ny kompanjong, et gudsord fra landet som er nyuteksaminert fra politiskolen i sterkt striglet stand og finner seg sjokkskadet i en verden hvor man ikke holder seg strikt til lovens bokstav.
26.Derimot, hans kvinnelige kompanjong, har hellet med seg, og kan nå tapetsere soverommet med Paul Newman, Elvis Presley og Steve McQueen, som vil komme til å peke sløvt ned fra veggen med sigarettstumpen hengende i munnviken.
27.Dessverre har han skilt lag med kompanjong Peter Cook - duoen var et forbilde for Wesensteen i sin tid - og er nå maurflittig tilstede i hauger av" romantiske komedier" fra Hollywood.
28.Det engelske firmaet ga seg imidlertid ikke, men henvendte seg til NilsGustav Hahl som siden ble kompanjong for å få fart i tingene, og det greide han, i 1935 ble Artek grunnlagt.
29.Det hjelper heller ikke at Bacharach og hans nye kompanjong Carole Bayer Sager bidrar med" Finder of Lost Loves".
30.Det lange flagrende håret tilhører Torstein Bieler og hans nye kompanjong Tore Holm.
Your last searches