Norwegian-Swedish translation of konglomerat

Translation of the word konglomerat from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konglomerat in Swedish

konglomerat
handelnoun konglomerat
Synonyms for konglomerat
Similar words

 
 

Wiki
Konglomerat har flere betydninger - Konglomerat (geologi), er en sedimentær bergart. - Konglomerat (økonomi), konsern med virksomheter innen en rekke ulike sektorer.

More examples
1.Laughing Samba" blir også innpasset i repertoaret - latinamerikanske rytmer har jo også sin tradisjonsrike plass i New Orleansjazzens rytmiske konglomerat.
2.De utgjør ialt et konglomerat i mange, fascinerende farver.
3.Elsass var aldri et eget rike, bare et konglomerat av småfyrstedømmer og byrepublikker innenfor det tyskromerske keiserdømme.
4.For Holstad sitter på toppen av et konglomerat : trykkeri, fotosetteri, budbiltjeneste, regnskapsfirma.
5.Han har isteden valgt å sette opp Sezuan som en storbyghetto med et konglomerat av mennesker og med stor fattigdom.
6.Hvordan skal så administrasjonen forholde seg til dette konglomerat av vedtak ?
7.I dette berettet han om hvordan konsernet i løpet av vel et år var redusert fra 11 200 til ca. 5 000 ansatte, om at av 20 bedriftsenheter var seks tilbake, og hvordan et konglomerat av virksonheter var omstillet til et hovedområde - leveranser til oljerettet virksomhet.
8.Indira Gandhi har måttet tåle kritikk for å ha misbrukt sin makt for å kunne gå løs på dette konglomerat av utfordringer, og hun er selv ikke uten skyld i denne reaksjon.
9.Kosmos har på sin side endret karakter fra et tradisjonelt rederi til et mangeartet konsern, eller et konglomerat.
10.Los Angeles er tvert imot et vanvittig utspredt konglomerat av forstader, hvor man kan lete forgjeves efter andre sentra enn de politiske eller økonomiske.
11.Nepal er et konglomerat av etniske folkegrupper.
12.Orkesterlederen som med sine plateinnspillinger i 1923 koblet den nye musikkformen inn på et riktig spor, efterat enkelte hvite orkestre hadde forsøkt seg med bleke kopier av de harmonier og rytmer som i utgangspunktet var et konglomerat av den amerikanske negers blod, svette, tårer, håp og glede.
13.Ovesen er sterkt opptatt av at fylkesskattekontorene (19) og ligningskontorene (454) til enhver tid skal mestre det konglomerat av bestemmelser som politikerne vedtar.
14.På plan nummer to finner vi så den egentlige Flickaffæren, dette største tyske privateide industrikonsern, et" konglomerat" med 42 560 ansatte over hele verden og en årsomsetning ifjor på 20,3 milliarder Dmark (nesten 60 mrd. kr.) - som i 1976 solgte en aksjeportefølje som omfattet 29 prosent av DaimlerBenz, med en gevinst på 1,8 mrd.
15.Rieber & Sønkonsernet er et konglomerat med mange uensartede virksomheter.
16.Vi befinner oss i et konglomerat av menneskebilder, livsfølelser, sosiale og politiske bilder - og gjennom deres nettverk av forestillinger i oss, blir våre følelser strukket i forskjellige retninger.
17.Øvelsesprogrammet i turn og gymnastikk har mildest talt vært et gedigent konglomerat av rariteter.
18.Oslo er et konglomerat av fortid og nåtid, sier han.
19.Å verdsette et slikt konglomerat, ut fra de underliggende verdier, går ikke an.
20.Bortsett fra de muligheter som fins for enkelte grupper til å unndra seg sin rettferdige del av skattebyrdene, er systemet blitt et uoversiktlig konglomerat, som nesten umuliggjør skikkelig kontroll.
21.Det var de to ordene Christian Thommessen oftest brukte når han presenterte sine planer for Media Vision. men efterhvert fant han så mye interessant og spennende at hans selskap ble et konglomerat av ulike aktiviteter som spriket i mange retninger.
22.EB er et konglomerat av bedrifter, tilsammen mellom 20 og 25, som eies enten av moderselskapet eller datterselskapene.
23.En mann hvis liv spenner over mer enn åtte decennier, fra oppveksten i det jødiske miljø i Polen mellom to verdenskriger til 1980årenes yrende konglomerat i New York.
24.Et konglomerat av folkeslag og kulturer har satt sitt forskjelligartede preg på landskaper, byer og ikke minst stedsnavn.
25.Et par gamle hus fra forskjellige epoker er sammen blitt et konglomerat som lar Jacques Tatis hus i" Mon Oncle" fremstå som den perfekte arkitektoniske harmoni.
26.Fascinerende er det også å lytte til Guttorm Guttormsens altsaks, ikke minst i" Chans Sorta Mingus Blues" - et musikalsk konglomerat der intense saksofoner smelter sammen med tildels snatrende trompeter, ispedd en dash Cootie Williamsinspirert growl ved Jan Allan (?).
27.India er også idag et konglomerat av etniske og religiøse motsetninger.
28.Man gjenkjenner" bevissthetsstrømmene" fra James Joyces og Prousts samt Bergsons oppfatning av livet som et konglomerat av øyeblikkelige sansninger og erindringer.
29.MediaInvest er nå et konglomerat av ca. 80 selskaper, forteller Thommessen.
30.Naturlig nok ble det i dette konglomerat av meninger nærmest umulig å definere noe som helst man kunne enes om, bortsett fra at det faktum at en slik konferanse overhodet ble arrangert og engasjerte mennesker fra vidt forskjellige deler av verden, viste at vi som medlemmer av verdenssamfunnet trenger å holde fast i visse felles normer for i det hele tatt å overleve.
Your last searches