Norwegian-Swedish translation of konstatering

Translation of the word konstatering from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konstatering in Swedish

konstatering
allmenn? utredningen
Synonyms for konstatering
Similar words

 
 

More examples
1.Bare en konstatering av det faktum at ikke alle har de samme interesser og forutsetninger, at det finnes forskjeller som hverken differensiering eller verbalpedagogiske krumspring kan eliminere.
2.De gav oss Mao i stedet, sier den ene, det lyder som en nøktern konstatering.
3.Denne kjølige konstatering av et faktum er tillagt Josef Stalin, og den gjelder i særdeles høy grad Norge.
4.Denne konstatering kom statsråd Gjertsen i Forbrukerog administrasjonsdepartementet med på et informasjonsmøte i Oslo Rådhus igår.
5.Denne litt underfundige og nødvendige konstatering stammer fra den finske kulturråd Matti Gustafsson, som holdt foredrag om det mest brennbare tema under seminaret om" Organisasjonene og det nordiske kultursamarbeidet" på Hanaholmen i helgen.
6.Det er imidlertid et spørsmål om ikke Bjorvatns konstatering av at det er bedre å være et lite og ansvarlig parti enn et stort og uansvarlig, fortsatt preger flertallet av partiaktivistene og legger en demper på DLFs markeringsevne.
7.Dette er en interessant konstatering som jeg nok tror at gårdeierne ellers i byen svært gjerne vil ha redegjort nærmere for.
8.Dette er ikke nødvendigvis noen innvending, men en konstatering, og det kommer tydeligst til syne ved avslutningen av endel dikt.
9.Dette ikke til bebreidelse for mine forgjengere, men som konstatering av et faktum.
10.En annen konstatering man kan gjøre på grunnlag av Oslo Prisnemnds overdragelsesrapporter, er at omløpshastigheten på leilighetene er større i bydeler som i gjennomsnitt har vanskeligere for å oppnå grunnpris, enn i de bydeler hvor man oppnår grunnpris.
11.En slik konstatering og grunnlaget for den må også for departementet fremstå som helt avgjørende momenter for vurderingen av det endelige standpunkt, nettopp fordi så vesentlige rettssikkerhetshensyn taler mot adgangen til romavlytting.
12.Heller en konstatering av at vi har å gjøre med en ganske paradoksal konflikt.
13.Med tanke på de borgerlige partilederes pressekonferanse om fondene, har nok Erlander rett i sin konstatering at tiden ikke er moden for en koalisjon over blokkgrensen.
14.Når denne pressemelding skal formidles i NRKs egne nyhetssendinger, opplever man at fjernsynsutvalgets konstatering av at det var utvist dårlig skjønn, er sjaltet ut.
15.Når det gjelder dette med returvisum, hvor jeg uttalte at det ville bli lettere for de utlendinger som driver med narkotika å reise fritt inn og ut av landet, var dette en konstatering, ikke diskriminering.
16.Og den gledelige konstatering, at Kunstnerforeningens restaurant Blom gjeninnvies i nygamle lokaler primo april 1985.
17.Saken et at undertegnede påviste, ved konstatering av faktiske forhold, at de to tillitsmennene i Fr.p. lå på kollisjonskurs i grunnleggende partispørsmål.
18.Uansett hvem som har æren, er dette en viktig konstatering og et enda viktigere memento for oss som arbeider innenfor kulturlivet.
19.Utgangspunktet for Rostads konstatering, som har titelen" Buskis i Bergen", er at Fleksneskomedien" Jada - vi elsker" skal spilles 10 ganger (ikke ni, som Rostad skriver) på Den Nationale Scenes Hovedscene under siste del av Festspillene.
20.VI vet at denne enkle konstatering avspeiler en høyst aktiv holdning til disse problemer, og at Regjeringen ikke bare vil gjøre sitt gjennom bevilgninger og tiltak.
21.Vi registrerer med tilfredshet LVs konstatering av at ingen blir tvangsflyttet fra bosteder i Marka ved hemmet samferdsel eller tvungen utkastelse.
22.At det imidlertid ikke er blitt noe bedre efter at man fikk ny regjering, er en trist konstatering.
23.Bare en konstatering av det faktum at samtidig som man er klar over og understreker elevenes totale likeverd, innrømmer man også at det finnes forskjeller i anlegg og interesser som ingen verbalpedagogiske krumspring kan eliminere.
24.Det må rett og slett bli slutt på Herbjørn Sørebøs konstatering at" Bønder spelar ikkje tennis".
25.Dette er bare ment som en konstatering og en oppsummering.
26.Dette står fast, selv om Åkerman riktignok betonet at formuleringen mindre var ment som en utfordring enn som konstatering av et faktum ingen alliansegrense kan oppheve - nemlig at Norge og Sverige deler en halvøy, at de fleste mulige krigstilfeller vil involvere begge land samtidig, og at Norges og Sveriges respektive forsvarsbestrebelser følgelig har en felles avskrekningseffekt overfor en angriper.
27.Eftersom dette er en konstatering av faktum, kan man vanskelig bebreide hverken finansminister Rolf Presthus eller Høyres formann Erling Norvik for at de gjorde skattepolitikken til hovedsak under sin valgkampopptreden ihelgen.
28.Førdes selvsagte konstatering var forøvrig drøftet i Det Liberale Folkepartiets medieutredning som kom for snart et år siden.
29.Ny lagmannsrettsbehandling av Treholtsaken burde efter konstatering av sannsynlig, omstridt feil i hemmelig bevis være en selvfølgelighet.
30.NÅR det først brukes så klare ord, spiller det saktens mindre rolle om man kaller det en utfordring eller en konstatering av et faktum.
Your last searches