Norwegian-Swedish translation of konsumere

Translation of the word konsumere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konsumere in Swedish

konsumere
allmennverb konsumera
Synonyms for konsumere
More examples
1.Det kan neppe være rimelig at en by som Oslo med synkende antall arbeidsplasser, synkende innbyggertall og sviktende økonomi, skal ha behov for å konsumere stadig nye verneverdige arealer i periferien til boligbygging med påfølgende krav til kostbare grunnlagsinvesteringer, kommunikasjonsnett, skoler osv.
2.Det røkes i himmelrommet, der skåles, og mottagerne av disse kosmiske signaler blir såvidt vi kan forstå, også anmodet om å konsumere litt av hvert.
3.Solidaritetsaktivisten Aleksander Hall advarer vesteuropeerne mot å" innskrenke sine ambisjoner til bare å bli enda rikere og konsumere enda mer under den amerikanske stormparasollen.
4.Konkurransen om forbrukernes oppmerksomhet vil bli skjerpet, og flaskehalsen vil i stadig større grad bli folks evne til å konsumere reklame.
5.En gruppe får både produsere og konsumere.
6.Når fangskvantumet om etpar år ventes femdoblet, blir det spørsmål om hvor mye du og jeg egentlig makter å konsumere.
Similar words

 
 

konsumere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konsumerekonsumerendekonsumert
Indikative
1. Present
jegkonsumerer
dukonsumerer
hankonsumerer
vikonsumerer
derekonsumerer
dekonsumerer
8. Perfect
jeghar konsumert
duhar konsumert
hanhar konsumert
vihar konsumert
derehar konsumert
dehar konsumert
2. Imperfect
jegkonsumerte
dukonsumerte
hankonsumerte
vikonsumerte
derekonsumerte
dekonsumerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konsumert
duhadde konsumert
hanhadde konsumert
vihadde konsumert
derehadde konsumert
dehadde konsumert
4a. Future
jegvil/skal konsumere
duvil/skal konsumere
hanvil/skal konsumere
vivil/skal konsumere
derevil/skal konsumere
devil/skal konsumere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konsumert
duvil/skal ha konsumert
hanvil/skal ha konsumert
vivil/skal ha konsumert
derevil/skal ha konsumert
devil/skal ha konsumert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konsumere
duville/skulle konsumere
hanville/skulle konsumere
viville/skulle konsumere
dereville/skulle konsumere
deville/skulle konsumere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konsumert
duville/skulle ha konsumert
hanville/skulle ha konsumert
viville/skulle ha konsumert
dereville/skulle ha konsumert
deville/skulle ha konsumert
Imperative
Affirmative
dukonsumer
viLa oss konsumere
derekonsumer
Negative
duikke konsumer! (konsumer ikke)
dereikke konsumer! (konsumer ikke)
Your last searches