Norwegian-Swedish translation of kontinent

Translation of the word kontinent from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kontinent in Swedish

kontinent
geografinoun kontinent
Synonyms for kontinent
Derived terms of kontinent
Similar words

 
 

Wiki
Et kontinent (fra latin terra continens - sammengende land) er et stort, sammenhengende landområde. Jordoverflaten består av mange tektoniske plater. Noen av dem er kontinentplater, hovedsakelig dekket av land, og resten er havplater, overveiende eller helt dekket av vann.

More examples
1.Afrika er et kontinent som idag er ved å lukke seg om seg selv.
2.Det har vært mulig å bevare Antarktis som et fredens kontinent, fritt for militær rivalisering og konflikt, konstaterte Stray i sin redegjørelse i Stortinget idag.
3.Det kan hevdes at avskrekking har spilt en rolle for å bevare freden på vårt kontinent i efterkrigstiden.
4.Ethvert land på det amerikanske kontinent må gjøre sitt ytterste for å unngå krig ved å respektere og forsvare folkenes suverne rett til å avgjøre sin egen skjebne og ved å motsette seg intervensjoner av enhver type.
5.Katastrofer, matforsyningskriser og hungersnød kommer trolig til å dominere nyhetene fra det afrikanske kontinent de neste 20 år.
6.Mennesker har vært på månen, men stadig har vi lite kjennskap til dette kontinent på vår egen klode.
7.Romfolket kommer opprinnelig fra det indiske kontinent, forteller Knut Kristiansen, bestyrer på indisk institutt på Universitetet, og deres sprog, romanes, er et tydelig indisk sprog som opp igjennom århundrene er oppblandet med blant annet østeuropeiske sprog.
8.Vi vet at Antarktis for 180150 millioner år siden lå opp mot SydøstAfrika, og at Afrika, Antarktis, India og Australia dannet ett kontinent.
9.ANC, som med sine 72 års eksistens er den eldste av alle frigjøringsbevegelser på det afrikanske kontinent, ble forbudt i SydAfrika i 1960 og har senere i høy grad vært avhengig av å drive sin virksomhet fra utlandet.
10.Afrika og den respekt - gjeld vi står i til dette kontinent hadde fortjent en bedre skjebne enn pseudovitenskapelig ideologiimperialisme.
11.Afrika synes å være et elendighetens kontinent.
12.Afrikansk musikk spilles over hele det amerikanske kontinent, men når det gjelder de nevnte kurs, så blir det en innføring i rytme og musikk med elementer fra afrobrasiliansk musikk, forteller Barth Niva, som ser på karnevalet som en meget positiv ting når det gjelder menneskelig kontakt.
13.Allikevel holder statsminister Indira Gandhi og hennes parti sammen nasjonen på det indiske kontinent.
14.Andre nasjoner har tatt opp Antarktissaken i FNs generalforsamling, med spørsmålet om ikke FN selv bør overta administreringen av verdens syvende kontinent.
15.Andre ønsker å vende ryggen til Chile og" contiene", som de kaller folket på det sydamerikanske kontinent.
16.Antarktisekspedisjon nådde frem til det frosne kontinent igår kveld.
17.Atmosfæren mellom den vestlige og østlige del av vårt kontinent er kjølig, og en nøktern vurdering av fremtiden gir ikke rom for realistiske forhåpninger om et mer temperert klima på kort sikt.
18.DET FØRSTE kjernekraftverket på det afrikanske kontinent ble åpnet utenfor Cape Town i SydAfrika onsdag.Anlegget,som har kostet 15 milliarder kroner, er bygget av franske firmaer.Atomreaktoren i Koeberg skulle efter planen ha vært satt i drift allerede for et år siden,men arbeidet ble forsinket av en større sabotasjeaksjon.
19.De amerikanske restaurantprisene er gjennomgående dobbelt så høye som i Europa, og også hotellrom er betydelig billigere på det gamle kontinent.
20.De blir senere omarbeidet til 20 radiokonserter fra Kuhmofestspillene, og i løpet av vinteren sendt ut over det amerikanske kontinent via 250 radiostasjoner.
21.De forpliktet seg samtidig til å innlede forhandlinger om den pmstridte Beaglekanalen på spissen av det sydamerkikanske kontinent.
22.Den er kritisk mot den hvite mann og hans vettløse herjinger på det amerikanske kontinent.
23.Den siste tids tilnærmelse betyr ikke nødvendigvis at rasemotsetningene i denne del av det sorte kontinent i løpet av kort tid vil bli dempet til et mer tolerant nivå.
24.Derfor er store deler av det internasjonale Røde Korsapparat idag mobilisert for å arbeide for verdens tørkerammede, og da først og fremst på det afrikanske kontinent.
25.Derfra er avstand og reisetid til Danmark og havner på det nordlige kontinent kortere, og prisene på fergebillettene følgelig rimeligere.
26.Dessuten finnes det trolig andre som har lyst til å oppleve det helt spesielle - hvilket man så utvilsomt kan på dette kontinent.
27.Det afrikanske kontinent er blitt benevnt det mest mistilpassede og minst fremgangsrike resultat av den historiske prosess som har ledet opp til nasjonal selvstendighet for landene på denne del av verdenskartet ; de mange selvstendige statsdannelser opplever det å bli gitt nasjonal uavhengighet og frihet som håpløs og kunstig all den stund disse statenes grenser er trukket på basis a fordums koloniimperiers økonomiske og strategiske vurderinger, og er som oftest ikke et uttrykk for grensene mellom forskjellige kulturelle - dvs. sproglige og stammemessige - nasjoner.
28.Det er blitt nedsatt regionale råd på hvert kontinent.
29.Det er den største spillegevinst noensinne i det nordamerikanske kontinent.
30.Det er et helt kontinent som av forskjellige grunner bør boikottes, så vi har nok noe å sette igang med.
Your last searches