Norwegian-Swedish translation of koste

Translation of the word koste from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

koste in Swedish

koste
allmennverb kosta
Derived terms of koste
More examples
1.Attentatet mot Hitler må finne sted, koste hva det koste vil.
2.Bare den korte Grunnlinjedelen under Norges Bank (bildet) vil efter vår beregning koste 1208 millioner kroner.
3.Brennende blomster" vil koste seks millioner kroner, det normale for en norsk spillefilm, og er planlagt presentert på filmfestivalen i Haugesund neste høst.
4.Folk må akseptere at det skal koste noe å låne penger", heter det gjerne fra Bankforeningens side i forsvar for det høye rentenivået.
5.For et parti som tradisjonelt har vært regnet som å høre hjemme på den ikkesosialistiske siden av norsk politikk, kan det koste stemmer å flytte over på den andre siden.
6.Hus til beboelse, der benyttes av eieren, beregnes som indtægt for denne med den sum, som det antages at koste at leie tilsvarende hus.
7.Man vet ikke nå med sikkerhet hvor meget et besøk hos en lege uten avtale vil komme til å koste.
8.Når Vannlinjens Venner fremstiller det slik at en omlegging av hovedveisystemet ikke vil koste det offentlige penger eller føre til graving i sentrum, er det bevisst å føre folk bak lyset.
9.Og gubben satt i kveldinga og koste seg med tellinga, koner en, koner to, koner tre...
10.På inntektstrinn 100 000 kroner vil det koste bedriften vel 40 000 kroner for at lønnstakeren skal sitte igjen med 2000 kroner i økt kjøpekraft.
11.Rockalls klippebund er en farlig grund, den vil koste mange tårer.
12.Skaffer jeg meg solenergi i tillegg, blir jeg vel forsynt og behøver ikke å koste på 30 00035 000 kroner til strømbehov for hele hytta.
13.Undres på om vi ikke her står overfor en fremgangsmåte for å skape helhet og forsoning,som er like grunnleggende som den er enkel.Selv om den skulle koste oss noe.
14.Vestens helvete" skal koste 50 millioner dollar, og det ble brukt tre helikoptre med kamera på og en rekke motorsyklister som fulgte rytterne underveis.
15.280 kroner mindre i husleie pr. måned det første året, noe som vil koste statskassen ca. 30 millioner kroner neste år.
16.55 millioner kroner skal Skedsmo nye videregående skole koste, og den skal stå ferdig til bruk i august 1986, forteller Sverre Galåen på Bygge og eiendomskontoret i Akershus fylke.
17.Alle kort skal nå på bordet, og vi fremlegger derfor en analyse over hva det vil koste samfunnet dersom man gjennomfører utbyggingen av Fornebu.
18.Alt ligger til rette for et førsteklasses arrangement i et finfint terreng, men sandelig vil det ikke koste oss adskillige kroner.
19.Anlegget vil koste mellom 85 millioner og 101 millioner alt efter standarden på heisene.
20.Bakgrunnen er kort og godt at det vil koste langt mer enn det vil smake.
21.Brannen kan koste liv.
22.De syv milliardene er ikke annet enn hva vi i 1980 regnet med det ville koste når vi efterhvert hadde fått gjennomført et system som det vi skisserte, og som altså er ganske likt skattekommisjonens forslag.
23.Der står staten bare for selve undervisningen, mens de fattige foreldrene selv må koste skolebygning og vedlikehold.
24.Dersom vodkaprisene fortsetter å stige, kan jeg snart ikke koste på meg en helaften lenger, sier en Warszawabeboer med det umiskjennelige røde fjeset som viser at han tidligere kanskje har kostet på seg litt for mange helaftener.
25.Det er for tidlig å si hva disse ting samlet vil koste, men det vil under alle omstendigheter dreie seg om flere titalls millioner, sier Gann.
26.Det er klart det vil koste, og slik situasjonen er idag, er det elevene som må betale.
27.Det kommer til å koste 500 kroner pr. time, men klubbene har muligheten til å slippe unna uten å betale en øre.
28.Det vil koste for mye å utbedre anlegget til en akseptabel standard, og vi har i stedet besluttet å lagre stillaset på en egnet tomt i Maridalen, for eventuelt å bygge den opp igjen senere, dersom interessen for hoppsport tar seg opp blant klubbens aktive medlemmer, sier han.
29.Det vil koste for mye å være borte fra toppen så lenge, sier Jan Erik Gustavsen, som er sportslig leder.
30.Det ville koste ca. fire ganger mer å avvikle rushtrafikken i Oslo med privatbil enn med kollektive transportmidler, forutsatt at vei og parkeringssystemet ble opprustet til å ta seg av slike trafikkmengder som det da ville bli snakk om, opplyste forskningssjef Knut Østmoe fra Transportøkonomisk institutt (TØI) på Nordisk Lokaltrafikkmøte i Oslo torsdag.
Similar words

 
 

koste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kostekostendekostet
Indikative
1. Present
jegkoster
dukoster
hankoster
vikoster
derekoster
dekoster
8. Perfect
jeghar kostet
duhar kostet
hanhar kostet
vihar kostet
derehar kostet
dehar kostet
2. Imperfect
jegkostet
dukostet
hankostet
vikostet
derekostet
dekostet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kostet
duhadde kostet
hanhadde kostet
vihadde kostet
derehadde kostet
dehadde kostet
4a. Future
jegvil/skal koste
duvil/skal koste
hanvil/skal koste
vivil/skal koste
derevil/skal koste
devil/skal koste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kostet
duvil/skal ha kostet
hanvil/skal ha kostet
vivil/skal ha kostet
derevil/skal ha kostet
devil/skal ha kostet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle koste
duville/skulle koste
hanville/skulle koste
viville/skulle koste
dereville/skulle koste
deville/skulle koste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kostet
duville/skulle ha kostet
hanville/skulle ha kostet
viville/skulle ha kostet
dereville/skulle ha kostet
deville/skulle ha kostet
Imperative
Affirmative
dukost
viLa oss koste
derekost
Negative
duikke kost! (kost ikke)
dereikke kost! (kost ikke)
Your last searches