Norwegian-Swedish translation of ku

Translation of the word ku from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ku in Swedish

ku
zoologinoun ko
Synonyms for ku
Similar words

 
 

More examples
1.(NPSAPAFP) Ni medlemmer av Ku Klux Klan ble iår frikjent for å ha planlagt aksjoner mot et protestmøte som motstandere av klanen arrangerte 3. november 1979.
2.Det kan neppe tas som et sikkert tegn på klokskap og sosialt sinnelag om man betrakter enhver særregel i folketrygden som en hellig ku som ikke kan røres.
3.Fri prisdannelse er en hellig ku for Høyre.
4.I bystyret ble samlingen nylig kalt en" hellig ku", som det var på tide å røre ved.
5.Når kua kommer bort til foringsboksen (forstasjonen) utløses en porsjon ved hjelp av en impuls - et elektronisk signal som sendes ut fra en" transponder" - et halsbånd som hver ku bærer med seg hele tiden.
6.Selv en gammel ku som sto i vannet, ble som ung igjen, forteller Nagy.
7.26åringen erkjente videre at han blant annet hadde truet med å skyte søskenparets ku, hvis de ikke fortalte hvor pengene var gjemt.
8.Basen på laget som hadde fellingstillatelse for en ku, meldte straks fra til viltnevndens formann da de ved en feil skjøt en okse.
9.Bonden Reijo Mehtaelae kan fortelle at ulvene ikke viser noe tegn til frykt, og at en ulv som var i ferd med å rive i hjel en ku, ikke forsvant da han nærmet seg sammen med flere andre personer.
10.Bølgeskvulp mot forblåste strender der en og annen ku beiter eftertenksomt.
11.Da er det ikke spørsmål om ku eller okse.
12.De betakter grunnprisen som 29 dollar for Arabian Light som en" hellig ku" som ikke må røres.
13.Den fødende var nemlig en ku av rasen Charolais.
14.Den første jul i villmarken bodde de i fjøset sammen med en ku og sau og et par kaklende høns som godhjertet verpet egg til julefrokosten.
15.Den har drept og skadet ca. 60 sauer siden den forlot traktene ved Karlskrona, og har også gått til angrep på ku og hest.
16.Den norske bonde kan ikke lenger være noen hellig ku.
17.Derfor kan vi avle på toppkvalitet uten å forsere antall egg pr. ku, sier Overskott.
18.Det aller første bilde Wilhelm Hansen kjøpte var et lite bilde av J. Th. Lundbye, en studie av en ku.
19.Det er dyrt å investere i ku, og dersom den dør rammer det mye sterkere.
20.Det er mulig ved at de dyrker lite grønnsaker (mest korn og ku) og at de har en høy grad av mekanisering.
21.Det er uttrykt ønske fra dem som nå eier disse kvigene at rasen skal holdes ren ved siden av de polske ku - rasene, men av forskjellige grunner har det vært vanskelig for småbøndene å skaffe sæd for NRF - kuene ad vanlig vei.
22.Det gjør også flere Ku Klux Klangrupper.
23.Det kom frem at det i Akershus er 46 personer pr. ku, gjennomsnittet for hele landet er 11 personer pr. ku.
24.Det skal fortsatt ikke koste noe å få undersøkt prøver fra produksjonsdyr som ku, gris, sau, rev osv.
25.Elgen, en vel årsgammel ku, kom seg derefter ut på et tak, men falt dessverre derfra ned femseks meter og brakk et ben.
26.En annen gang havnet landbruksministeren på" Årets bilde" da han poserte med en ku bak seg som slikket ham bak øret.
27.En arg elgokse har søkt seg ut en ku og to kviger fra buskapen på bruket deres som sitt harem, forteller Hamar Arbeiderblad.
28.For det første vil bonden aldri få betalt for det melkefett hans ku uansett produserer, all den tid det vil bli beslaglagt og denaturert av Melkefettskaderådet.
29.Fordelen med geit fremfor ku er at den ikke er så kostbar å fore.
30.Forleden dag var han vidne til nok en kollisjon mellom ku og bil på E68 over Sollihøgda.
Your last searches
ku