Norwegian-Swedish translation of kullkaste

Translation of the word kullkaste from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kullkaste in Swedish

kullkaste
forsøkverb kullkasta
More examples
1.Dette vil svekke natur og miljøinteressene i Marka og kullkaste flerbruksplanen som bystyret har vedtatt.
2.Et forhold som kanskje kan kullkaste de dystre spådommene, er økt bruk av roboter i fabrikker, sykehjem og andre institusjoner.
3.Israelske ledere har de siste dagene uttrykt ønsker om at VestTyskland må kullkaste planer om å selge våpen til SaudiArabia.
4.Kan andre store utbygginger nok en gang kullkaste utbyggingsplanene for Vaterland slik at det forblir parkeringsplasser, cirkus og tivolitomter ?
5.Selv uten landslagsspilleren Tor Yngve Melbye (skulderskade) og med en Ørjan Løvdal med for halv maskin (fingerbrudd) bare i to perioder, maktet Stjernen nesten å kullkaste VIFs planer om seriegull.
6.Forfatteren antyder at nye momenter som fremkommer fra tid til annen kan kullkaste etablerte oppfatninger om Bach og Han"ndel og deres musikk.
Similar words

 
 

kullkaste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kullkastekullkastendekullkastet
Indikative
1. Present
jegkullkaster
dukullkaster
hankullkaster
vikullkaster
derekullkaster
dekullkaster
8. Perfect
jeghar kullkastet
duhar kullkastet
hanhar kullkastet
vihar kullkastet
derehar kullkastet
dehar kullkastet
2. Imperfect
jegkullkastet
dukullkastet
hankullkastet
vikullkastet
derekullkastet
dekullkastet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kullkastet
duhadde kullkastet
hanhadde kullkastet
vihadde kullkastet
derehadde kullkastet
dehadde kullkastet
4a. Future
jegvil/skal kullkaste
duvil/skal kullkaste
hanvil/skal kullkaste
vivil/skal kullkaste
derevil/skal kullkaste
devil/skal kullkaste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kullkastet
duvil/skal ha kullkastet
hanvil/skal ha kullkastet
vivil/skal ha kullkastet
derevil/skal ha kullkastet
devil/skal ha kullkastet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kullkaste
duville/skulle kullkaste
hanville/skulle kullkaste
viville/skulle kullkaste
dereville/skulle kullkaste
deville/skulle kullkaste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kullkastet
duville/skulle ha kullkastet
hanville/skulle ha kullkastet
viville/skulle ha kullkastet
dereville/skulle ha kullkastet
deville/skulle ha kullkastet
Imperative
Affirmative
dukullkast
viLa oss kullkaste
derekullkast
Negative
duikke kullkast! (kullkast ikke)
dereikke kullkast! (kullkast ikke)
Your last searches