Norwegian-Swedish translation of kullseile

Translation of the word kullseile from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kullseile in Swedish

kullseile
allmennverb kapsejsa
More examples
1.Men gikk politiet ham nærmere inn på klingen, ble han nok pent nødt til å si noen ord om den gangen han og søster Kaja holdt på å kullseile...
Similar words

 
 

kullseile as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kullseilekullseilendekullseilt
Indikative
1. Present
jegkullseiler
dukullseiler
hankullseiler
vikullseiler
derekullseiler
dekullseiler
8. Perfect
jeghar kullseilt
duhar kullseilt
hanhar kullseilt
vihar kullseilt
derehar kullseilt
dehar kullseilt
2. Imperfect
jegkullseilte
dukullseilte
hankullseilte
vikullseilte
derekullseilte
dekullseilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kullseilt
duhadde kullseilt
hanhadde kullseilt
vihadde kullseilt
derehadde kullseilt
dehadde kullseilt
4a. Future
jegvil/skal kullseile
duvil/skal kullseile
hanvil/skal kullseile
vivil/skal kullseile
derevil/skal kullseile
devil/skal kullseile
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kullseilt
duvil/skal ha kullseilt
hanvil/skal ha kullseilt
vivil/skal ha kullseilt
derevil/skal ha kullseilt
devil/skal ha kullseilt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kullseile
duville/skulle kullseile
hanville/skulle kullseile
viville/skulle kullseile
dereville/skulle kullseile
deville/skulle kullseile
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kullseilt
duville/skulle ha kullseilt
hanville/skulle ha kullseilt
viville/skulle ha kullseilt
dereville/skulle ha kullseilt
deville/skulle ha kullseilt
Imperative
Affirmative
dukullseil
viLa oss kullseile
derekullseil
Negative
duikke kullseil! (kullseil ikke)
dereikke kullseil! (kullseil ikke)
Your last searches