Norwegian-Swedish translation of kundenummer

Translation of the word kundenummer from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kundenummer in Swedish

kundenummer
allmenn? Kundnummer
Similar words

 
 

More examples
1.Ved hjelp av billettens kundenummer fikk man sirklet inn mannen.
2.Apenes fortalte at han nylig hadde opplevet at et forsikringsselskap ville ha hans personnummer med den begrunnelse at dette var mer praktisk enn det gamle kundenummer de selv hadde laget.
3.Da Hughes Aircraft fikk enda en ordre med selskapets kundenummer, ble funksjonæren mistenksom.
Your last searches