Norwegian-Swedish translation of kurs

Translation of the word kurs from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kurs in Swedish

kurs
orienteringnoun kurs
Synonyms for kurs
Derived terms of kurs
Anagrams of kurs
Similar words

 
 

Wiki
Kurs brukes også om kompassretningen et skip eller et meterologisk fenomen (lavtrykk, nedbør m.m.) følger. Et kurs er en opplæringsaktivitet med begrenset omfang, som regel til en enkelt fagretning. Et kurs kan vare fra en time til flere måneder.

More examples
1.At Jancoselskapet dikterer Dagbladets redaksjonelle kurs ut fra profitthensyn, er en vulgarisme av dimensjoner.
2.Balduin" - som går i fast rute mellom Kontinentet og Oslo / Fredrikstad var langt utenfor kurs da det grunnstøtte.
3.Bestått videregående kurs II" er udefinert og dermed intetsigende i flere sammenhenger, og et vitnemål med denne påskrift er ikke et sertifikat slik som det tidligere vitnemål med benevnelsen examen artium var.
4.Datalære" er et nytt grunnleggende kurs om EDB for arbeidslivet.
5.Efter det hun opplevet som et håpløst svar, begynte Yildis Hornseth på en annen videregående skole og tok" Kurs for kontorpersonale til helseinstitusjoner / klin ke sykeposter".
6.Fredsskipet" M / S" Falknes" har dispensasjon fra Sjøfartsdirektoratet til å seile med to styrmenn, og Styrmandsforeningen har derfor ingen lovlig hjemmel til å iverksette boikottaksjoner mot skipet som seiler med kurs for Nicaragua fra Drammen 5. juli, mener de to styrmennene.
7.Hard" valuta kjøpes av utlendinger og selges til høyere kurs, eller tas med til utlandet for kjøp av varer, som så blir sendt med god fortjeneste til bestemte adresser i Polen.
8.Iver Chaser" kunne derfor forlate Cristobal igår kveld lokal tid med kurs for Den meksikanske gulfen for å losse lasten i USA, sier Bugge.
9.Kurs som skaper arbeid og miljø i bygda" er titelen på rapporten som er skrevet av Kirsti Drangsund Elvestad.
10.Mener De at den nye Høyreformannen bør legge om kursen og føre mer ren Høyrepolitikk, eller mer samarbeidspolitikk med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet eller fortsette omtrent samme kurs som hittil ?
11.Norsk Barde" grunnstøtte søndag formiddag, trolig fordi den valgte feil kurs da den skulle gå rundt en bøye.
12.Saga Siglar" forlot Norge 17. juni med kurs for Grønland, hvor Eirik Raude og hans vikinger gikk iland for 1000 år siden.
13.Sverigepilen" besørger transporten OsloStockholm, og kl. 18 den 23. juni legger båten fra kai og stevner ut gjennom den vakre svenske skjærgården med kurs for Helsingfors.
14.(UPI) De amerikanske TVselskapene kan være villige til å betale inntil 700 millioner doller (6,1 milliarder kroner efter dagens kurs) for eksklusive rettigheter til sommerlekene i Seoul i 1988.
15.Akershus er et fylke med svært mange flyktninger og vi har arrangert mange kurs her, forteller AnnElise Rustand.
16.Alle biler med kurs for påskefjell eller hytta ved sjøen er lastet til ripa med spøk og spenning.
17.Brasil er jo kjent for å arrangere verdens største og beste karneval, og derfor er disse to kurs som planlegges, ment å gi interesserte en bedre bakgrunn for det som skal skje.
18.Både pasienter og deres pårørende er hjertelig velkomne til et kurs som arrangeres av Afasiforeningen for Oslo og omegn, forteller lektor Lise Borchgrevink.
19.Da jeg startet butikken, hadde jeg slett ikke tenkt å selge ferdige produkter, bare materiale til alle dem som hadde gått på kurs.
20.De amerikanske myndighetene bruker lekene til skamløs propaganda for sin antisovjetiske politiske kurs, og som reklame for mannen som sitter i Det hvite hus, heter det.
21.De fleste opplæringstiltak er av høy kvalitet for næringslivsledere, men det eksisterer også kurs for ledere som pleier en lettsindig omgang med psykologisk teori og metode som jeg synes er skremmende.
22.De har sikkert gått på kurs - sminkekurs !
23.De kurs som ble startet opp ifjor blir videreført iår, og vi arbeider med å kunne tilby opplæring også for potensielle ledere i ND.
24.De siste par årene er det avviklet kurs for utrykningssjåfører ved samtlige politikamre.
25.Den kypriotiske båten som ble skadet, gikk samme kurs som oss utenfor Mocca.
26.Det amerikanske folk har gjenvalgt en republikansk president som i sin første periode har ligget på en moderat, lett høyreorientert kurs.
27.Det begynte med at IFO holdt et kurs for endel av våre lærere, som vi har ca. 800 av ialt.
28.Det ble efterhvert en stor utfordring, og de siste åtte årene har jeg arbeidet med denne type kurs på alt fra skoler til bygdelag.
29.Det er et udiskutabelt faktum at det amerikanske Boing 707 flyet var ekstremt ute av kurs og på vei mot sovjetisk område ved Kolahalvøya, sier Christiansen til NTB.
30.Det er første gang at man arrangerer slike kurs for å undervise i afrikansk dans og afrikansk trommespill.
Your last searches