Norwegian-Swedish translation of kvalme

Translation of the word kvalme from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvalme in Swedish

kvalme
avskyverb kvälja
  medisinnoun kväljning
Synonyms for kvalme
Derived terms of kvalme
Similar words

 
 

More examples
1.Kvalme og brekninger er ofte de mest plagsomme symptomer kreftpasienter som får cellegiftbehandling sliter med, men langtfra alle former for slik behandling medfører kvalme.
2.Alenemødrene blir bl.a. spurt om de opplever symptomer i form av psykosomatiske reaksjoner som nakke og skuldersmerter, hodepine, mavesmerter, ryggplager, kvalme eller svimmelhet.
3.Andre får hodepine og kvalme av å bevege seg i 4000 meters høyde.
4.Bakteriene har ført til illeluktende damper, som har gitt plager som hodepine, kvalme og tørre slimhinner.
5.Blant de hyppigste er smerte, åndenød, kvalme og angst.
6.De blir ofte døsige, svimle og kvalme, men de individuelle forskjellene er betydelige.
7.De fører ofte til hodepine, kvalme, skjelvinger og oppkast.
8.De første symptomene på paracetamolforgiftning er kvalme, oppkast og mavesmerter.
9.De vanligste er hodepine, kvalme vektøkning, ømhet i brystene, humørsvigninger.
10.Det kan oppstå visse ubehag som f.eks. efter at man har spist fettrik mat og det kan også følge med kvalme.
11.Dette blonde gudsord fra landet fyller meg med avmakt og lede, hennes alvelignende naivitet med kvalme, og når hun stiger ned trappen under fortekstene har jeg lyst til å stupe ut i swimmingpoolen.
12.Flere av de som har arbeidet på kontoret er blitt syke, har fått plager som kvalme og utslett.
13.Han følte hatet og maktesløsheten som en kvalme så sterk at han var på nippet til å spy.
14.Han sier også at han bare følte kvalme og avsky da uhellet skjedde, men nå ser han fremover og håper å bli helt frisk igjen.
15.Hodepine, tretthet, svimmelhet, kvalme, sår på kroppen og tørre slimhinner er plager de ansatte sliter med.
16.Hos en rekke mennesker fremkaller det utslett, hodepine og kvalme.
17.Hvis f. eks. dunst fra kjemiske løsemidler eller annet gir ubehag som hodepine eller kvalme, er det all grunn til å være på vakt mot negative virkninger på den tidligste fosterutviklingen.
18.Innsnevringen av mavesekken kan gi ubehag som halsbrann, kvalme og brekninger.
19.Kvalme, svimmelhet, sår på kroppen og tørre slimhinner plager de voksne, og fører til stort sykefravær.
20.Kvalme går vi mot lageret hvor vi brukte å vente på last, sittende på gulvet med ryggen mot veggen.
21.Mathilde Charlotte Caroline Meyer fra Bygdø alle fikk akustisk kvalme inn med morsmelken.
22.Med et forsøksteam av pasienter som omfatter bl.a." vannsvulst på høyre eggstokk" og" pasienter med kvalme og oppkast" skal" skolemedisinen" og" naturmedisinen" fremlegge sine resultater.
23.Migrene, kvalme, oppkastsymptomer.
24.Og innenfor de store gatekjøkkener bor pottiten - pommes friten tar nærmest svømmeknappen i foreldet, fet olje og det stinker kvalme og virkelighet mange kvarter borte fra åstedet.
25.Popmelodien gjør folk kvalme !
26.Symptomene er kvalme, oppkast, diare og magesmerter som opptrer samtidig.
27.Uhellet ble først oppdaget like før påske, efter at enkelte meldte om utslett og kvalme.
28.Det er mye angst, forvirring, kvalme, diare og forstoppelse blant folk, sier dr. Pablo Cuevas ved en av byens psykiatriske universitetsklinikker.
29.Akutte symptomer er kvalme, svimmelhet, hodepine og hudirritasjon.
30.Arbeidstilsynet skal imorgen innlede granskningen av antydningene om at høyspentledningene over Elvefaret barnehave på Lysejordet forårsaker hodepine, kvalme og alvorlige sykdommer hos personalet.
Your last searches