Norwegian-Swedish translation of låne til

Translation of the word låne til from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

låne til in Swedish

låne til
brukverb låna till
Similar words

 
 

More examples
1.Biblioteket, som jo er gratis å låne til møtelokale, burde også kunne brukes av folk i bydelen.
2.Dette betyr at det vil lønne seg for B å låne til slike smarte pengeplasseringer når lånerenten er lavere enn 19 pst., så lenge han har en marginalskattesats på ca. 65%.
3.Efter 10 til 15 år har han kanskje så stor kapital at han kan låne til egen bolig.
4.I pressemeldingen blir det også henvist til at YSorganisasjonene har en felles økonomisk ordning for streikekassene, som innebærer at de forskjellige forbund kan låne til streikebidrag.
5.Innsiktsfulle mennesker burde forsøke å forklare almenheten sammenhengen - og det positive - i dette, heller enn å la seg låne til skrekkversjoner av norsk virkelighet.
6.Med KBankpensjon kan man låne til bolig, hytte eller andre formål, efter nærmere regler.
7.På nyåret ifjor var kassen tom og finansrådmannen måtte låne til lønninger og andre presserende formål.
8.Til tross for det høye rentenivå er det mer lønnsomt å låne til investeringer enn å bruke for mange hender.
9.Vi synes det beløpet hvert enkelt medlem kan låne til boligformål er så lite at dersom låneordningen fortsatt skal bestå, bør den kunne utnyttes til andre formål, for eksempel lån til forbruksformål, sier Trætteberg.
10.Banker i iland var så altfor villige til å låne ut og landene selv så altfor oppsatte på å låne til prosjekter som i mange tilfeller viste seg håpløse å drive lønnsomt.
11.Det antas at selskapet vil få større problemer med finansiering av nye prosjekter, da banker og andre låneinstitusjoner vil være forsiktige med å låne til et selskap som har økonomiske vanskeligheter.
12.Det blir stadig lettere og billigere å låne til bolig.
13.Dette er av stor betydning, fordi en kommune kan låne til investeringer, men ikke til drift.
14.Forklaringen er at Kommunaldepartementet, som ledd i avtalen mellom Oslo og Staten om hvordan Oslo kommune skal rette opp sin økonomi, setter opp maksimumsrammer for hvor mye penger Oslo kan låne til investeringer.
15.Jo mindre vi hadde spart på forhånd og jo mer vi måtte låne til boligkjøpet, desto lønnsommere var investeringen.
16.Man kan låne til investeringer, men ikke til drift.
17.Nå er visstnok Pynten interessert i å låne til tomten og betale tilbake med jevne avdrag over 20 år (serielån).
18.Skolesjefen disponerer et kanosett som skolene får låne til sine ekskursjoner.
Your last searches