Norwegian-Swedish translation of læremester

Translation of the word læremester from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

læremester in Swedish

læremester
allmenn? lärare
Similar words

 
 

More examples
1.Heptakord"s skulptør som i 1971 begynte på Statens Kunstakademi, billedhuggerlinjen, under professor Per Palle Storm, fikk en rosende omtale av sin læremester, som var full av beundring for sin elevs verk og som utropte et 3x3 hurra for kunstneren.
2.Jeg synes denne prisen er ekstra hyggelig å få, for helsedirektør Karl Evang var min første læremester.
3.Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor McBain er blitt en læremester i kriminalromaner som tar sitt utgangspunkt i realistisk politiefterforskning.
4.Det skjedde imidlertid lørdag da VIFs forbilde og læremester IFK Gøteborg ga Oslolaget et repetisjonskurs.
5.Eftersom Danmark er Norges læremester i fotball kan det derfor være grunn til å spørre hva Norge pr. 1984 har å lære av Danmark ?
6.Faren min var læremester.
7.Gunnar Tranås er en sprogrenser og riksmålpleier av rang og en selvskreven læremester for nye korrekturlesere.
8.Hadde det ikke vært for krigen, ville Gunnar Randers sikkert fulgt sin læremester, professor Svein Rosseland, inn i astrofysikkens innerste verden.
9.Han har vært min læremester, og han er den beste på sitt felt.
10.Han mente også at en person som tror at Jesus var en god læremester og en åndelig sendemann, men ikke av Guds kjød, kan kalle seg kristen.
11.Han var således klepper for kronprins Harald og kanskje også læremester.
12.Hans læremester madame Victoria var dronning og tyrann og et arbeidsjern med jernvilje.
13.Humphrey var som kjent de liberale demokraters bannerfører i flere tiår, og - ikke å forglemme - Mondales politiske læremester.
14.Hvis Gustafsson møter Markedstingets deltagere på samme måte som han igår møtte Aftenposten, vil han imidlertid ikke fremstå som noen hovmodig læremester.
15.Ikke mange er klar over at Charlie Chaplins læremester het Max Linder.
16.Livets skole er for mange i denne sammenheng ingen god læremester.
17.Men det første ubesvarte spørsmål er om denne gamle politikk har større gjennomslagskraft i dagens amerikanske samfunn, enn den hadde da Mondales læremester tapte for Nixon i 1968 ?
18.Men det var samtidens takk fordi han svek en hel periodes kunstidealer og sin egen læremester Gustave Moreau, for å kunne vie seg studiet av maleriet slik han oppfattet det : et farvens mysterium du aldri kan forstå til bunns.
19.Men han har senere studert både brev og resultater, og medgir åpent at han gikk i meget god skole hos sin tidligere arbeidsgiver og læremester.
20.Men når Alain Delon dediserer sin siste film til Rene Clement," min læremester", ser vi ikke den samme selvironi.
21.Mondale tar opp tråden der hans gamle læremester Hubert Humphrey slapp den da han tapte knepent for Richard Nixon i 1968.
22.Noen er debutanter, men de fleste har gått i lære hos sin dyktige læremester i mange år.
23.Nu er det imidlertid like før han overlater roret til sin læremester, Gunder Bengtsson.
24.Og de er som kjent ikke alltid den beste læremester.
25.Og det blir ikke mindre artig når man tar i betraktning at den tidligere UEFAcupvinneren IFK Göteborg er Vålerengens forbilde og læremester i mye og mangt.
26.Professor Anders E. Bratholm stilte opp som foredragsholder og innleder i sin tidligere læremester og nå kollega professor Johs B. Andenæs fravær.
27.Selv ikke da hennes læremester, OLfareren Ove Hansen, måtte stille bak, turde Marit Hegre håpe på klasseseieren under første dags konkurranse i det internasjonale sprangridningsstevnet i Lier.
28.Sveriges finansminister KjellOlof Feldt har ikke den samme pondus og autoritet som sin berømte forgjenger og læremester Gunnar Sträng.
29.Ved siden av Schweigaard var i høy grad Eilert Sundt en læremester og inspirator her.
30.Naturen var hans egentlige læremester," skriver førstekonservator Arne Eggum ved Oslo kommunes kunstsamlinger, som forvalter Amaldus Nielsens Malerisamling på nærmere tre hundre oljebilder og over hundre tegninger.
Your last searches