Norwegian-Swedish translation of løsaktig

Translation of the word løsaktig from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løsaktig in Swedish

løsaktig
moralsk oppførseladjective lösaktig
Synonyms for løsaktig
Derived terms of løsaktig
Similar words

 
 

More examples
1.Det passer nå engang best å fremstille Høyre som en bremsekloss i sosialpolitisk sammenheng, selv om man derved gjør seg skyldig i en løsaktig omgang med kjensgjerningene.
2.Det som er påberopt som en entydig og fast ligningspraksis, synes med andre ord å være, ikke bare en forkastelig praksis for så vidt som den bryter med selve loven, men også å være en høyst flertydig og løsaktig praksis på vandring over stokkk og sten uten annet siktemål enn å bringe flest mulig penger i skattekassene.
3.Egil A. Wyller beskrev den humanetiske bevegelse som" en illegitim frukt av en svært så løsaktig forbindelse mellom naturvitenskapelighet og sosialisme" og som i naturvitenskapelighetens navn vil" blåse seg opp til en skinnviden om Gud, menneske og verden....
4.Holdt han seg for god til å omgås kvinner, fordi folk ellers kunne tro at han var løsaktig ?
5.Mitt forhold til store tall har alltid vært nokså løsaktig, antagelig et kompleks plantet i meg fra matematikktimene, og jeg unnlater aldri å kokettere med at jeg var den eneste på vår skole som fikk Ng i matematikk til artium, notabene i både muntlig og skriftlig.
6.Det er fremdeles noen som ikke liker at vi omdannes fra en løsaktig protestbevegelse uten regler og vedtekter til et vanlig politisk parti, ja.
7.Der dans og moro var forbudt, der kvinner som kledde seg løsaktig ble druknet i sjøens klare vann.
Your last searches