Norwegian-Swedish translation of landsette

Translation of the word landsette from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

landsette in Swedish

landsette
skipverb landsätta
More examples
1.Det benyttes luftputefartøyer som bringer med seg stridsvogner, og siktemålet er å teste marinens evne til å landsette tungt bevæpnede angrepsenheter på NATOs sårbare nordflanke.
2.Det å landsette tropper under krigsforhold i Norge er vanskelig.
3.Hans ordbruk her var til forveksling lik president John F. Kennedys, da han i 1961 ga beskjed om at USA skulle landsette en mann på Månen innen 10 år.
4.Luftputefartøyer av typen Lebed kan fraktes med på dekket av et vanlig transportskip og benyttes til å landsette mannskap og utstyr i skytteltrafikk fra amfibieskip av typen" Ivan Rogov".
5.Neptune skulle bringe troppene over kanalen, landsette dem, gi dem artilleristøtte, og skaffe dem forsyninger og forsterkninger til landgangen var sikret og den videre forbindelse kunne skje via vanlige havner - som først måtte erobres.
6.Norge ønsker også å sette en svært lav grense for varsling av aktivitet med amfibiemannskaper, altså personell med utstyr som brukes til å landsette tropper fra sjøen.
7.Romstasjonen vil, ifølge NASA, være det neste logiske skritt på veien mot å etablere en base på Månen og eventuelt landsette en mann på Mars.
8.Som vederlag for sin betenkelige fremmedhet kan hurtigruteskipet med omhyggelig manøvrering i svært grunne farvann landsette Trøndelags kvinnelige svar på Stutum, samfunnsrefseren og kommentatoren Flettfrid Andresen, ved hotellet og slippe henne løs på seerne.
9.USA svarte med å landsette 35 000 soldater - altså en styrke som russerne lett kunne utslette.
10.Vanligvis setter tauet seg så hardt fast at det må skjæres av i småbiter, og for de fleste moderne båters vedkommende betyr det at man enten må ha dykkerhjelp eller landsette båten.
11.Alle de avdelinger som Norge har støtteavtaler med i tilfelle angrep på vårt land, trenger 3-4 ukers varsel før de kan landsette sine styrker.
12.Det er også vår ambisjon at det skal være vanskelig å landsette styrker fra helikoptre, sier Wernø.
13.Man mangler store nok havneanlegg for å landsette maskiner og fabrikkomponenter.
Similar words

 
 

landsette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) landsettelandsettendelandsatt
Indikative
1. Present
jeglandsetter
dulandsetter
hanlandsetter
vilandsetter
derelandsetter
delandsetter
8. Perfect
jeghar landsatt
duhar landsatt
hanhar landsatt
vihar landsatt
derehar landsatt
dehar landsatt
2. Imperfect
jeglandsatte
dulandsatte
hanlandsatte
vilandsatte
derelandsatte
delandsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde landsatt
duhadde landsatt
hanhadde landsatt
vihadde landsatt
derehadde landsatt
dehadde landsatt
4a. Future
jegvil/skal landsette
duvil/skal landsette
hanvil/skal landsette
vivil/skal landsette
derevil/skal landsette
devil/skal landsette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha landsatt
duvil/skal ha landsatt
hanvil/skal ha landsatt
vivil/skal ha landsatt
derevil/skal ha landsatt
devil/skal ha landsatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle landsette
duville/skulle landsette
hanville/skulle landsette
viville/skulle landsette
dereville/skulle landsette
deville/skulle landsette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha landsatt
duville/skulle ha landsatt
hanville/skulle ha landsatt
viville/skulle ha landsatt
dereville/skulle ha landsatt
deville/skulle ha landsatt
Imperative
Affirmative
dulandsett
viLa oss landsette
derelandsett
Negative
duikke landsett! (landsett ikke)
dereikke landsett! (landsett ikke)
Your last searches