Norwegian-Swedish translation of langs

Translation of the word langs from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

langs in Swedish

langs
allmenn? längs
Derived terms of langs
Anagrams of langs
Similar words

 
 

More examples
1.Aktuelle stasjoner langs Bundefjordslinjen var Bekkelaget, Fiskevoll ved Ljan, Bekkensten i Oppegård, Fåle ved Nesset, Syverud ved Årungen og Norges landbrukshøyskole på Ås.
2.Askerdalen, egnen om Asker kirke og strøget langs kysten hører navnlig til rigets frugtbareste og bedst oppdyrkede egne" heter det i boken" Jordbunden i Norge" fra 1893.
3.Burene" langs Ringveien, ni ialt, er satt opp som en del av et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for luftforskning (NILU), landbrukshøyskolen på Ås og Veidirektoratet.
4.Burene" med pumpeutstyr og grønne vekster langs Store Ringvei har pirret mange trafikanters nysgjerrighet.
5.Det Bestes store NorgesAtlas"," Norges Fjellverden"," Langs Norges Kyst" og" Norsk Hageleksikon" fra Det Beste A / S.
6.En tur langs Akerselven er full av idyll - og full av byhistorie !
7.For å bøte på dette mener utvalget at det i stor grad bør settes opp støyskjermer, plantes langs veiene og at det bør foretas en forskjønnelse av veier og industriområder.
8.Gulvet" i tunnelen blir forøvrig støpt langs hele strekningen på 5,2 kilometer fra Toverudseter til Kattås, sier han.
9.Ifølge Lie ligger nu" Jagland & Co. flate langs bakken".
10.Langs veg og sti", blir tittelen på Odvar Nordlis bidrag til høstens bokflom.
11.Langs veg og sti" blir illustrert av tegneren Reidar Fritzvold.
12.Langs veg og sti" heter den.
13.Lekkasjehunden" skal, slik det bl.a. har vært praktisert i USA, snuse seg frem til bruddstedet ved simpelthen å bli loset langs ledningsnettet av sin fører.
14.Men også sikten mot Abelhaugen må bevares for å kunne opprettholde" Abelhaugens naturlige integrering i det parkbeltet vi ønsker oss langs Karl Johan".
15.Radio Haukeli" når lenger, skiltinformasjonen langs veien er forbedret, og mye er gjort for at mannskapet på 20 skal få best mulig tid til å gjøre det de er der for - nemlig brøyte.
16.Radio Haukeli" når lenger, skiltinformasjonen langs veien er forbedret, og mye er gjort for at mannskapet på 20 skal få best mulig tid til å gjøre det de er der for nemlig brøyte.
17.Rheingold" heter fremdeles en turistattraksjon - fra Amsterdam langs Rhinen og Neckar til München - mens" den flyvende hamburger" tilhører historien.
18.Tack för rosorna langs vägen, tack för tornorna bland dom.
19.Østmarka på langs" er lagt inn i" På skïprogrammet til erstatning for" Marsjen før marsjen" (i Holmenkollmarsjens trase), som har hatt avtagende oppslutning.
20.(AP) Vietnamesiske styrker og Røde Khmergerilja var mandag i kamp langs grensen mellom Thailand og Kampuchea.
21.(Aftenposten korrespondent) Melkerampenes tid er tydeligvis forbi, og nå vil veivesenet at syv slike lasteramper langs riksvei 28 i Tylldal skal bli fjernet.
22.(NTBReuterAFP) Det brøt ut nye kamper langs grenselinjen mellom Østog VestBeirut igår kveld.
23.(NTBReuterAFP) Minst åtte sivile ble drept og 30 såret under skyting langs den grønne linjen og under granatregn over boligområder i Beirut igår.
24.60 av observasjonene er gjort i umiddelbar nærhet av elver og bekker, blant annet i nederste del av Lysakerelven, men bare ytterst få langs Loelven på østkanten av byen.
25.Arkitekt Sigvart Pran og entreprenørfirmaet Nielsen og Nielsen har gjenreist den gamle industribygningen i sin opprinnelige stand og har dermed vært med på å gi nytt liv til det tradisjonsrike miljø langs Akerselven, sa Frydenberg.
26.Bli med på fredskonvoi langs sørlandskysten.
27.Båtfolk har så lett for å samle seg på enkelte steder langs Sørlandskysten eller på Tjøme, for eksempel.
28.Bærum kommune har forøvrig gitt klare regler for hvorledes bedriftsutbyggingen skal skje langs Drammensveien.
29.Cementutskjæringene langs veggene og glassmaleriene fortjener å bli bevart til glede for både ansatte og innsatte.
30.De er imidlertid ikke satt opp langs turløypa opp til Hammeren, men langs den tre kilometer lange treningsløypa ved siden av, som ble laget på dugnad av idrettslagene Korsvoll, Nydalen og Koll.
Your last searches