Norwegian-Swedish translation of langsom

Translation of the word langsom from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

langsom in Swedish

langsom
allmennadjective långsam
Synonyms for langsom
Derived terms of langsom
Similar words

 
 

More examples
1.Disse ord har Ingmar Bergman lest med langsom tydelighet.
2.Utroskap" er en film for det voksent reflekterende sinn, den er langsom og lidenskapelig, uten at dette synes på overflaten, den er dempet til det uselgelige.
3.En langsom evolusjon, uten de store dramatiske endringer, vil finne sted på mediamarkedet i den kommende 10års perioden.
4.Kongsberg Våpenfabrikk har vært gjennom tre vanskelige år, men opplever nå langsom økning i efterspørselen efter den type investeringsvarer som statsbedriften selger, sa adm. direktør Rolf Qvenild i selskapet under en pressekonferanse der de planlagte fremstøt for å selge Kongsbergs DAK / DAPprodukter ble presentert.
5.Likevel har vi kanskje en langsom utvikling i positiv retning.
6.Utviklingen i retning av en mer åpen omsorg er positiv om enn langsom, sier overlege PerOtto Larsen i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) i Østfold.
7.Vi er vel egentlig iferd med å høste belønningen efter syv års langsom bearbeidelse av et sterkt forhold.
8.Akkumuleringen av karbondioksid i atmosfæren er langsom, og det vil også ta lang tid før innholdet er justert tilbake til det førindustrielle nivået hvis utslippene plutselig opphørte (5001000 år, som er den antatte utvekslingstiden mellom overflatevannet og de store havdypene).
9.Astrid Nøklebye Heiberg kunne i sitt foredrag fastslå at det viktigste aspektet ved vold mot kvinner fortsatt er at problemet er skjult, og at det er en tung og langsom prosess å bringe volden frem i lyset og gjøre noe med den.
10.De er ikke kommet, men samtlige sentrumsbygninger ved Universitetet i Oslo viser tydelige tegn på langsom nedbrytning efter manglende vedlikehold.
11.De oljeskadede lundefuglene får en langsom og smertefull død, idet de enten fryser ihjel eller drukner.
12.Den første satsen, Allegro Moderato, fikk en langsom, eftertenksom utførelse som utelukket den naturlige wienerske sødme som er denne sonatens store charme.
13.Der efter innleder den en meget langsom stigning på himmelen.
14.Dessuten er den Mercedes varebilen som benyttes, 300 Turbo diesel, for langsom.
15.Det er en langsom og tung prosess.
16.Det foregår en langsom kulturell nedrustning av teaterlivet i Sverige såvel som i utlandet, og det er livsfarlig, sier han.
17.Det hadde holdt hardt for Frøken å bevare en maske av nøktern interesse mens elevene beskrev hvordan hoder, armer og ben ble skåret av levende mennesker, hvordan de mest brutale slåsskamper ble vist i langsom kino, og hvordan barn ble mishandlet på de mest utspekulerte måter.
18.Det kan gjelde de skarpeste, som synes undervisningen er ulidelig langsom og terpete.
19.Dette bygg er oppført i tegl, og de innvendige vegger ble efter krigen kledd med solide paneler i treverk nettopp for å oppnå et indre rom der veggene i seg selv ved langsom reaksjon på forandringer i den ytre atmosfære skulle tilpasse klimaet og holde det noenlunde konstant, med støtte av vanlig oppvarming i den kalde årstid.
20.Dette er sommersolverv, og Solen befinner seg da i den vestlige delen av Tvillingene, og så begynner den igjen en langsom bevegelse nedover himmelen.
21.Dette kan være en langsom prosess, det kan ta timer eller dager før man dør, ifølge en amerikansk ekspert.
22.Disse skiller seg ut ved en langsom bevegelse over himmelen.
23.Dovne syklister trår seg hjemover i langsom siksak.
24.En langsom introduksjon preget av mørke spørrende toner førte oss inn i et klart norskfarvet, typisk Kvandalsk tema, livlig og spenstig tilrettelagt.
25.En utvikling preget av økonomisk strupetak på Reitgjerdet og rask nedbygging og meget langsom fremdrift, eller stillstand, i fremdriften av oppbygging av tilbud for" reitgjerdepasienter" i fylkene.
26.Et nei eller en altfor langsom finansiering av prosjektet ville sannsynligvis gjøre det vanskelig for USA å bevare sin standard og prestisje på området, og å beholde sine forskerbegavelser.
27.Finnmark tok fatt på en langsom og møysommelig prosess - gjenreisningen.
28.Flyet steilet i langsom fart i lav høyde.
29.Foreningen hadde en langsom vekst inntil for få år siden.
30.Første sats er langsom og inderlig, med skjønne solopartier for fløyte.
Your last searches