Norwegian-Swedish translation of laste

Translation of the word laste from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

laste in Swedish

laste
transportverb lasta
Synonyms for laste
Derived terms of laste
Anagrams of laste
More examples
1.At kvinner og menn stort sett har forskjellig oppfatning av hva voldtekt er og hvem som er å laste for at overgrepene skjer.
2.Det kreves en helt spesiell rutine for å laste så store tepper, og vi bruker truck med eget utstyr for å få dem over på bil.
3.Jeg er allerede blitt kontaktet av bekymrede utstillere som nå er i ferd med å laste båtene de skulle ha på utstillingen, men foreløbig kan jeg ikke si hva vi kommer til å gjøre, sier direktør Evensen.
4.Vi ligger og venter på å komme inn for å laste i oljehavnen i Ras Tanura.
5.Vi tok da - som nå - våre forholdsregler, og regner med å ligge og laste her ca. ett døgn.
6.2500tonnerne får lasterom, laste og losseutstyr i rustfritt stål.
7.350 000tonneren" Berge Pioneer" venter på ordre til å gå inn og laste ca. 235 000 tonn olje i Ras Tanura.
8.A. Bohmann, er kommen hertil fra Hamburg, for at laste høvlet Last fra Holmens Brug og er bestemt til Australien.
9.Allikevel er det ikke korrekt å laste ham for et for VIF skuffende resultat.
10.Anvendt teknologi skal legges forholdene til rette for nye bemanningsregler ved bruk av avansert kommunikasjonsutstyr, broutstyr, automasjon av maskinrom, fortøyningsarrangementer, laste og losseutstyr, forenklet renhold og avanserte administrative systemer som inkluderer satellittkommunikasjon med rederikontoret.
11.Bedriften utvikler og konstruerer større kransystemer samt laste og losseanlegg.
12.Bilene i 124serien er omtrent like store som forgjengeren, både utvendig og innvendig, men bagasjerommet er blitt noe større og betydelig lettere å laste inn i.
13.Blant vesteuropeere i Hanoi fortelles det om russiske rådgivere som er blitt mobbet og regelrett banket opp gå gaten, og om vietnamesiske havnearbeidere i Haiphong som har nektet å laste matvarer i sovjetiske skip.
14.Bussene hadde parkert efter hverandre i en bakke, og bussjåførene og elevene var efter hva Aftenposten forstår i ferd med å laste av skiene fra bussen da en av bussene begynte å gli.
15.DSB har gitt efter på kravet om å bruke sine egne mannskaper til å laste og losse lastebilfergen.
16.De er ganske visst blitt en suksess med sin manøvreringsdyktighet, sine laste og lossesystemer og sin komfort, men vi tror de ville blitt en enda større suksess dersom selskapenes utkast var blitt fulgt.
17.Dernest kom Spesialarbeiderforbundet inn i bildet og mente at det var deres medlemmer som skulle laste og losse skipet.
18.Det danske spesialarbeiderforbundet vil ikke la skipet seile medmindre forbundets medlemmer får laste og losse skipet.
19.Det er avgjort at" Athene" skal gå til Kharg for å laste olje, hvis det ikke skjer noe spesielt i krigssonen i Gulfen.
20.Det er en leiebil, og de som disponerer bilen, holdt på å laste den da ranerne slo til.
21.Det er nå havnearbeiderne i de to havnene som krever at deres medlemmer skal losse og laste skipet, og ikke Statsbaneselskapets egne ansatte.
22.Det er vanskelig for en uavhengig tankreder å si nei til en god kunde hvis han ønsker at et skip skal laste ved Kharg.
23.Det siste var å laste inn kornprodukter.
24.Det tar tid å kjøpe korn, det tar tid å laste kornet og bringe skipslastene til havnen i Addis Abeba.
25.Det var i natt at det mektige transportarbeiderforbundet tok ut 35 000 havnearbeidere i streik til støtte for havnearbeiderne i Immingham, som nektet å laste jernmalm til et stålverk som er rammet av den 18 uker lange grubearbeiderstreiken.
26.Dette har ført til at luftmotstanden er blitt litt mindre og bagasjerommet litt større, samtidig som det er blitt lettere å laste tunge ting inn i kuffertrommet.
27.Direktør Ole Rendbæk i DSB sier til Aftenposten at han håper at skipet kan laste ikveld og endelig settes inn i fergetrafikken på Storebælt.
28.Eller når frakte og kystfartøyer har hatt lange laste og lossedøgn under land og stukket til sjøs igjen til neste havn.
29.En Zodiac Grand Raid Mark II er en neoprenbåt som kan laste 6 personer eller 700 kg.
30.En blokade av kontrollørstillingene innebærer at det ikke kan settes inn vikarer for personell som utfører laste og balansekontroll ved flyene.
Similar words

 
 

laste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lastelastendelastet
Indikative
1. Present
jeglaster
dulaster
hanlaster
vilaster
derelaster
delaster
8. Perfect
jeghar lastet
duhar lastet
hanhar lastet
vihar lastet
derehar lastet
dehar lastet
2. Imperfect
jeglastet
dulastet
hanlastet
vilastet
derelastet
delastet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde lastet
duhadde lastet
hanhadde lastet
vihadde lastet
derehadde lastet
dehadde lastet
4a. Future
jegvil/skal laste
duvil/skal laste
hanvil/skal laste
vivil/skal laste
derevil/skal laste
devil/skal laste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha lastet
duvil/skal ha lastet
hanvil/skal ha lastet
vivil/skal ha lastet
derevil/skal ha lastet
devil/skal ha lastet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle laste
duville/skulle laste
hanville/skulle laste
viville/skulle laste
dereville/skulle laste
deville/skulle laste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha lastet
duville/skulle ha lastet
hanville/skulle ha lastet
viville/skulle ha lastet
dereville/skulle ha lastet
deville/skulle ha lastet
Imperative
Affirmative
dulast
viLa oss laste
derelast
Negative
duikke last! (last ikke)
dereikke last! (last ikke)
Your last searches