Norwegian-Swedish translation of lastet

Translation of the word lastet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lastet in Swedish

lastet
allmenn? lastad
Derived terms of lastet
Anagrams of lastet
Similar words

 
 

More examples
1.Chemical Rubi" lastet matoljen i Amsterdam i desember ifjor.
2.Det er ingen bymur som er så solid at ikke et esel lastet med gull kan komme igjennom".
3.Maksim Gorkij" er lastet med russere, finner, svensker og nordmenn, og gjennomgangsmelodien lyder" Moskva farvel, farvel".
4.St. Tobias" hadde lastet ved oljeterminalen Sea Island som nylig er gjenåpnet efter irakske bombeangrep.
5.Sun Coast" hadde lastet i Drag og Verdal i NordTrøndelag.
6.Alle biler med kurs for påskefjell eller hytta ved sjøen er lastet til ripa med spøk og spenning.
7.Båten blir ikke lastet før vi får garantibeløpet.
8.Det ble bragt på det rene at ingen av de to båtene hadde lastet olje i den britiske havn Teesside.
9.Angrepene mot tankskip som har lastet olje ved de iranske oljeanleggene på Khargøya gjør faren for nye forurensninger stor.
10.At det hovedsakelig dreier seg om fiskelast, bekreftes også av meldinger fra lastebilfirmaet Sties TermoTransport A / S i Oslo som har sine biler i Spania.De har hittil ikke vært utsatt for noen form for angrep,sannsynligvis på grunn av at dets biler ikke frakter fisk.En av sjåførene kontaktet igår firmaet for å fortelle at det spanske politi sjekker lasten og lar biler fortsette sin vei efter å ha forsikret seg at traileren ikke er lastet med fisk.De ødelagte bilene eies av firmaene Langtransport A / Si Bergen og Haahjem Transport A / S i Skodje.Medeieren Harry Haahjem i Haahjem Transport A / S opplyser at en representant for forsikringsselskapet Storebrand / Norden igår reiste til Spania for å bedømme tapene.Alle fire biler var forsikret i samme selskap.
11.Av og til raser en kjapp liten fiskerbåt over stredet til Iran, lastet med videoutstyr og sigaretter, og kommer tilbake med gull og narkotika.
12.Bagasjen ble lastet i egen buss til Hudøy feriekolonier.
13.Beltebilene er fullt lastet med store master, radiolinjeutstyr, telt og store spesialpakkede kasser.
14.Beltevognene er forlengst lastet opp, og arvtagerne efter kløvhesten står klar.
15.Bilen var lastet med saltsyre.
16.Biler med VIFs spillere og utstyr ble lastet opp og kjørt opp i Groruddalen.
17.Brann ombord Båten er lastet med jute.
18.Både tollvesenet, efterretningstjenesten CIA og DEA er involvert i operasjonen som hittil bare har oppbragt 12 skip lastet med tilsammen 80 tonn marihuana.
19.Båten var nettopp lastet med grus og var i ferd med å forlate kaianlegget, da den plutselig la seg over på siden.
20.Chieftainmaskinen er arbeidshesten, den er lastet med oljearbeidere på vei fra Sola til Esbjerg, eller med supplybåtmannskaper på vei til Aberdeen, Norwich, Stord eller Kristiansand.
21.De fire norske trailerne var hovedsakelig lastet med fisk, og ialt beløper skadene seg til millionbeløp.
22.De fire norske trailerne var hovedsakelig lastet med fisk.
23.De kjørte tre 75 hesters biler uten tilhenger og tre like store biler med en realtivt liten, men maksimalt lastet campingtilhenger på slep over den samme strekningen.
24.De norske trailerne var lastet med torsk og de franske med skrapjern, ifølge meldingene.
25.De nye resultatløse forhandlinger var en stor skuffelse fordi arbeidsgiverne innrømmet at ikkeregistrerte arbeidere hadde lastet malm i Immingham, den direkte årsak til konflikten.
26.De to ble pågrepet i begynnelsen av mars mens de forsøkte å sende opp ballonger lastet med religiøs litteratur fra en gammel buss like ved den sovjetiske grensen i Ilomants.
27.Den andre," AlAhood", var lastet med 114 000 tonn iransk råolje.
28.Den ble lastet til ripen og islaget spraket rundt båtsidene.
29.Den dramatiske episoden oppsto da et svært tungt lastet Boeing 727 fra Icelandair ikke klarte å holde seg til den pålagte utflyvingsruten fra Fornebu.
30.Den dramatiske episoden oppsto da et svært tungt lastet Boeing 727 fra Islandair ikke klarte å holde seg til den pålagte utflyvningsrute fra Fornebu.
Your last searches