Norwegian-Swedish translation of lav pris

Translation of the word lav pris from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lav pris in Swedish

lav pris
varernoun lågt pris
Similar words

 
 

More examples
1.Vi har lenge hatt lyst til å gi bokhandlerne et redskap til å skape tro på og mulighet til å selge god litteratur til en lav pris, sier forlagsdirektør William Nygaard.
2.Den norske rødspetten har også det fortrinnet at den vokser raskere enn den viltvoksende rødspetten i Nordsjøen, som fiskes i store mengder og selges på det europeiske markedet til lav pris.
3.En pen tanke, men lite til glede for Heje når han ser danske kolleger komme med containerlaster til lav pris i sentrale områder.
4.Finansrådmannen sier i sine kommentarer at han ikke kan se noen grunn til å selge til en så lav pris.
5.Hetland A / S, skal bygge ut et felt med selveierboliger på Sørumsand med uvanlig lav pris på" inngangsbilletten".
6.I tillegg rammes annenhåndsmarkedet for ukeandelene i dette prosjektet av at interesserte ser ut til å sette lav pris på andeler utenom selve fellesferien.
7.I.K. Lykke, som disponerer ca. 55 000 aksjer i ElfasGimsøy mener at det selges ut en for stor del av selskapet til en for lav pris.
8.Nye, effektive transistorer, sammen med den revolusjonerende utvikling innen mikrobølgeteknikk har gjort det mulig for et elektronikkfirma i Gøteborg å produsere parabolantennen til en så lav pris.
9.På dagens marked er det lett å velge feil, kjøpe på lav pris og synseffekter i øyeblikket, for så å bli skuffet i det neste.
10.Southern Fried Chicken" synes jeg imidlertid er et godt tilbud til lav pris, mener han.
11.Når 10 prosent av kraften skal selges til en slik lav pris, må kundene til de resterende 90 prosent av kraftproduksjonen betale mer enn de egentlig skulle, heter det i en pressemelding fra Nordkraft.
12.8 millioner kroner er en lav pris for betjente sperrer og flere morgenavganger.
13.Bærum bolignevnd går inn for at Bærum kommune skal kjøpe leiligheter på felt fire på Hamang for å selge dem videre til en lav pris til folk i kommunen som trenger bolig.
14.Da må vi i tilfelle bygge ut altfor meget kraft for at vi skulle være uavhengig av tørrvær og kraftmangel, og eksportere sommerstrøm til en lav pris.
15.En for høy pris er like farlig som en for lav pris.
16.Ideen bygger på kombinasjonen av lav pris og utstrakt service.
17.Indiske aviser skriver at tjenestemenn har solgt hemmeligheter om Indias forsvar og finanser til en så lav pris som en flaske whisky.
18.Lav etterspørsel, gir lav pris.
19.Lav pris vil ha en viss effekt på standarden, og man skal gjøre klart for folk hva de får, sier Lunde.
20.Man får ikke nødvendigvis gjort det samme for en lav pris som for en høy, men håndverksarbeide er så dyrt i alle fall at de fleste heller betaler litt mer for å få en håndverker som de vet er flink.
21.Også for keramiske materialer er utgangspunktet silisium, og problemet har vært å lage keramiske materialer av god nok kvalitet og tilstrekkelig lav pris.
22.Også gulrøtter og kinakål selges for en latterlig lav pris sett med norske øyne.
23.Rektoren sa at det ikke finnes noen nedre grense for hvor lav pris SaudiArabia kan produsere sin olje for, og da kan de andre oljelandene bare seile sin egen sjø.
Your last searches