Norwegian-Swedish translation of ledelse

Translation of the word ledelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ledelse in Swedish

ledelse
allmenn? Management
Synonyms for ledelse
Derived terms of ledelse
Similar words

 
 

Wiki
Ledelse betegner den styrende delen av en leders arbeide. Lederen har normalt det øverste ansvaret i en virksomhet. En skiller mellom operativ (daglig) ledelse og formell ledelse (d.v.s juridisk ledelse).

More examples
1.Ariadne auf Naxos" av R. Strauss under ledelse av Christian Badea," LOrmindo" av F. Cavalli fremført av New Yorks Chamber Opera Theatre under ledelse av F. Hugh Keelan, og" The last savage" av Gian Carlo Menotti, festspillenes far og ildsjel, under ledelse av Baldo Podic.
2.Avtalen ble ikke undertegnet av Mobils ledelse i Norge 12. november 1984.
3.Chemical Rubi" har ligget i arrest i Lagos siden 10. mai. Igår ble den norske ambassaden i Lagos informet om at spørsmålet om skipets skjebne er kjørt helt til topps i Nigerias politiske ledelse.
4.Den tidligere gode kommunikasjon bestod i at Statoildirektør Arve Johnsen holdt hyppige møter med statsråden og øvrig politisk ledelse over hodet på Olje og energidepartementets embedsmenn.
5.Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
6.En grov politisk operasjon for å destabilisere dagens franske kommunistparti og dets ledelse !
7.En verdenspolitisk roller for Frankrike i spissen for en fransktysk tandem er mulig", mener Schmidt og sier at internasjonal status og historiske forhold gjør det naturlig for Frankrike å overta den politiske ledelse i et fremstøt for å øke Europas politiske tyngde.
8.Figaros bryllup" gis 16 ganger, frem til 13. juli under ledelse av Bernhard Haitink som er Glyndebournefestivalens musikksjef, ved siden av at han leder Amsterdams fremragende Concertgebouworkester.
9.Fritt Norge med NATO" er ikke i tvil om at landets politiske ledelse uansett hvilke politiske partier den har gått ut fra, ikke vil ha noe alternativ hvis den stilles på den ytterste sikkerhetspolitiske prøve.
10.Ganske konkret har Schmidt sagt at Bonn også av denne grunn bør overlate den politiske ledelse i et utvidet samarbeide til Frankrike.
11.Grasrot"strømninger, motkulturer og byliberalisme fløt sammen frem til 1884 under Johan Sverdrups ledelse.
12.Med tydelig adresse til avisens ledelse om å sette munnkurv på ham, - UFF !
13.Men det kan ikke være noe urimelig i at dette tilpasses de politiske mål regjeringen og departementes ledelse har," mener avisen.
14.Nattens sang" har Inger Buresund koreografert til spesialkomponert musikk av Rob Waring, fremført av fem musikere under ledelse av Eldar Nilsen.
15.Nyere" ledelsesteori har et annet paradigma ; situasjonsavhengig ledelse.
16.Oslo Politikammers ledelse er forøvrig av den oppfatning at Oslo er en trygg by både å bo og ferdes i.
17.Oslo politikammers ledelse er forøvrig av den oppfatning at Oslo er en trygg by både å bo og ferdes i".
18.Utjamningspolitikken er slått i revers", forteller partiets ledelse, som allerede har anslått tonen for neste års valgkamp.
19.Vi opplever nå det endelige bevis på at Oslo hadde fortjent en ny og bedre ledelse etter valget i fjor høst.
20.Vi tror både Senterpartiets politiske ledelse og de ledende politikere i Kristelig Folkeparti er klar over situasjonen.
21.Vinglelina" ble holdt i hevd under valgene - som takket være Venstre gav NKS ny borgerlig ledelse.
22.(Ifølge den siste meningsmåling fra New York Times og TVselskapet CBS hadde Reagan en ledelse på 23 prosent før debatten).
23.(NTBReuterAFP) Med sin 10. seier på rad satte Everton ny klubbrekord og befestet sin ledelse på toppen av tabellen da bunnlaget Stoke ble slått 40 på Goodison Park lørdag.
24.Alle vurderinger, og til og med spekulasjoner om at Østersjøens vestkyst skulle kunne disponeres av krefter, som fra sovjetisk synspunkt betraktes som fiendtlige, tør i denne stormakts militære ledelse føre til en bekymret vurdering av sikkerheten.
25.Amerikas avskrekking er mer troverdig, og det gjør verden til et tryggere sted, tryggere fordi det nå er mindre fare for at den sovjetiske ledelse vil undervurdere vår styrke eller stille spørsmålstegn ved vår besluttsomhet, sier han.
26.Arbeidsnedleggelsen synes uunngåelig, såfremt det ikke kommer et nytt utspill fra LKABs ledelse før vårt styremøte mandag, sier foreningens nestformann, Ketil Forselv, til NTB.
27.At flere barn skal presses inn i de eksisterende barnehaver viser at oljeNorge - under Høyres ledelse - legger liten vekt på barns oppvekstvilkår, fremholder Henriksen.
28.BMVs ledelse kommer til å arbeide intenst for å få de permitterte i arbeid gjennom vårt nyopprettede selskap Bergen Contracting, som driver utleie av arbeidskraft, sier Sakseide.
29.Bevisst ledelse av bedriftenes teknologiske utvikling er et viktig område.
30.Bortsett fra å" senke fandenskapen", har De noe råd til vår politiske ledelse ?
Your last searches