Norwegian-Swedish translation of ledsager

Translation of the word ledsager from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ledsager in Swedish

ledsager
mannnoun följeslagare
  selskap - mannnoun ledsagare
Synonyms for ledsager
Derived terms of ledsager
Similar words

 
 

Wiki
Ordet ledsager brukes på norsk om den som ledsager, det vil si om den som på en eller annen måte følger, en annen person, for eksempel om: - Ledsager (begrep i veitrafikkloven) - Ledsager (privat livvakt) - Ledsager for synshemmede - Akkompagnatør til hovedstemmen ved framføring av musikk - Drabant, det vil si måne eller satellitt i astronomien - Ektefelle, partner eller annet følge ved parinvitasjoner til høytidelige arrangementer.

More examples
1.Barna må sove på jordgulvet, forklarer vår ledsager.
2.Gringo er min beste ledsager.
3.Damen ble behandlet, mens hennes ledsager, som er lærer, kjørte videre til sin skole.
4.Den annen definisjon er" den forandring av kroppslig kapasitet og følsomhet og energi som ledsager aldringen, og som progressivt gjør inividet mer tilbøyelig til å dø av tilfeldige årsaker".
5.Det er et krevende program en hund skal igjennom før den blir en god ledsager for en som er blind eller svaksynt.
6.Det het at Collins mottok en forlovelsesring med diamant til vel en million kroner fra den 37 år gamle svensken, som har vært hennes trofaste ledsager de siste atten måneder.
7.Det kan bringe både meg og min firbente ledsager i stor fare !
8.Det står videre i teksten som ledsager et bilde fra NewYork, at hvis negrene fikk samme vilkår som de hvite, ville også deres gjennomsnittlige intelligens bli like stor som de hvites.
9.En av dem skal også slippes ned i fallskjerm - med ledsager.
10.En hjerteoperasjon ved det sykehuset Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke bruker i London, koster i overkant av kr. 60 000, inkludert reiseutgifter og utgifter for pasientens ledsager.
11.Et gammelt hus på tomten skal gjøres om til hybelhus, hvor blinde kan innlosjeres når de samkjøres med sin ledsager.
12.For 50 av disse pasientene betaler Landsforeningen alle utgifter for operasjon og reise, også reise og opphold for pasientens ledsager.
13.Fredag drar derfor" Per" og hans ledsager tilbake til Skien, mens resten av gruppen rir et par dager til.
14.Fru Danuta ledsager oss til døren da vi forlater" sykeværelset".
15.Han deltok i egenskap av ledsager og troppens lege, og kan fortelle at det var litt av en bragd deltagerne gjorde.
16.Han hadde ikke råd til å betale reise og opphold for sin faste ledsager til NM i Trondheim.
17.Herren ledsager sin dame (fotografen) frem til skolesjefens frue, presenterer seg selv, derefter sin dame (fotografen).
18.Hver deltager vil få sin faste instruktør / ledsager, som følger vedkommende hele uken.
19.Indira fikk tidlig rik anledning til å stifte bekjentskap med bevegelsens øvrige forgrunnsfigurer, gjennom oppgaven som vertinne for sin far i statsministerboligen i New Delhi og som ledsager på hans tallrike reiser verden over.
20.Jember Teferra heter vår ledsager, en velutdannet etiopisk kvinne med ansvar for helsedelen av prosjektet.
21.Kronprinsesse Sonja er en meget habil skiløper og har flere ganger vært ledsager i Ridderrennet (bildet).
22.Ledsager på reisen er orlogskaptein Jan Henrik Eriksen.
23.Ledsager på reisen er vakthavende adjutant, orlogskaptein Thor Systad, blir det meldt fra Slottet.
24.Like rystende som detaljbeskrivelsene - og bildene som ledsager materialet fra Amnesty - er den visshet vi nå har om torturens langtidsvirkninger.
25.Lørdag var det de handicappedes renn i Holmenkollen Skifestival, og vi ser her Bjarne Bendiksen fra Fredrikstad, som sammen med ledsager deltok i 10 km for menn.
26.Med en ny førerhundskole kan kapasiteten forsterkes og flere blinde kan få en ledsager, sier han.
27.Men Christian Krohg hadde oppdaget at statuttene ga hvert medlem lov til å ta med en ledsager, og så tok han Jæger med til et møte.
28.Men det er selve rettskjennelsen, som neppe kan ventes før om en uke, som blir avgjørende for dommerkollegiets objektivitet og Jugoslavias anseelse i utlandet efter den store publisitet som ledsager prosessen.
29.Nå klarer han seg godt selv, men en av pleierskene på sykehuset har bestemt seg til å være hans ledsager for resten av livet.
30.Og det kunne virke som om Zola, hennes ledsager fra Daily Mail og hennes trener var like glade for å få det hele overstått.
Your last searches