Norwegian-Swedish translation of legge fram

Translation of the word legge fram from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge fram in Swedish

legge fram
spørreverb lägga fram
Synonyms for legge fram
Anagrams of legge fram
Similar words

 
 

More examples
1.Når finansministeren har sagt at man arbeider med sikte på å legge fram en ny renteerklæring, kan ikke dette bety annet enn at Regjeringen vil forsøke å bringe renten nedover.
2.Det er neppe politisk mulig å legge fram budsjettforslag som tilnærmelsesvis oppfyller de målsettinger som Stortinget vedtok i 1981, og som nå følges opp.
3.På neste års forslag til statsbudsjett heter det at Forsvarsdepartementet vil arbeide videre med saken sammen med Forsvarets overkommando, Forsvarsmuseet, Forsvarsmuseets venner og Luftforsvaret og senere legge fram nærmere forslag for Stortinget.
4.Så var det å fylle termosen, helle opp resten av kaffen i koppene, legge fram termos og matpakke på stuebordet og vekke fyrbøteren.
5.Både Olav Oksvik og NatvigPedersen bøyde seg for landsmøtets vedtak ; de lot være å fremme en særinnstilling i Spesialkomiteen, som derfor kunne legge fram en enstemmig innstilling i Stortinget.
6.Carl I. Hagen begynte opptrappingen mot dramatiske situasjoner allerede på Stortingets første dag ved å legge fram et forslag om nytt trygdeoppgjør i høst, vel vitende at Kåre Willoch aldri vil godta det", skriver Vårt Land.
7.Det er også prisverdig at Arbeiderpartiet ville ta den tid det behøvde for å legge fram et gjennomtenkt og gjennomførbart skattesystem med utgangspunkt i Skattekommisjonens forslag.
Your last searches