Norwegian-Swedish translation of legge ned

Translation of the word legge ned from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge ned in Swedish

legge ned
allmennverb lägga ned
Derived terms of legge ned
Anagrams of legge ned
Similar words

 
 

More examples
1.Det finnes ikke et eneste lite minnesmerke her i landet for falne tyske soldater, der vi kan legge ned en blomst for våre.
2.Alternativet er å legge ned funksjoner.
3.Betyr det at firmaer som f.eks. Manpower må legge ned sin virksomhet i Norge ?
4.De får ikke legge ned smeltehytta !
5.Det er alt for drastisk å legge ned skolen.
6.Det er helt klart at det er den enkelte kommune som står ansvarlig for barnehavedekningen, og fylkene står fritt til å legge ned sine, sier ekspedisjonssjef Elsa Rastad Bråten i departementets familie og likestillingsavdeling.
7.Dette er nok dessverre ikke den eneste av de uavhengige nærradiostasjonene som enten opphører å være uavhengig eller må legge ned.
8.Har De foreløbig mottatt noen reaksjoner på anbefalingen om å legge ned Ris videregående skole ?
9.Hvis en idiot finner på å legge ned Oslo Nye, blir det borgerkrig, tordner instruktøren.
10.Høgetveit ble forferdet da han så innholdet i Stern, og han hadde full rett til gi uttrykk for sin uenighet i at bladet ble brukt i tyskundervisningen for barn mellom 14 og 16 år, sa Hjort og signaliserte at han ville legge ned påstand om full frifinnelse for sin klient.
11.I en slik situasjon vil UNRWA også vurdere å legge ned sin virksomhet i Libanon, uttalte Defrates.
12.I ungdomsåret, det året vi skulle sette søkelyset på unges oppvekstvilkår og aktiviteter, står vi i fare for å måtte legge ned allerede eksisterende tiltak for aldersgruppen mellom 10 og 25 år.
13.Man tør rett og slett ikke legge ned hele hospitalet på en gang.
14.Men det ser ikke ut til at det blir aktuelt å legge ned noen av disse telefonene.
15.Planleggerne sitter nå alvorlig og overveier å legge ned all virksomhet rundt Rådhusplassen.
16.Private selskaper vil legge ned milliarder av kroner på romvirksomhet i årene som kommer, sier Alfred N. Lunde i NASA.
17.Å legge ned hele brigader ville få alvorlige konsekvenser.
18.Aano viser til at kravet om å stanse SASruten på Johannesburg har vært reist i den svenske riksdagen, og han mener at spørsmålet om å legge ned ruten, eller flytte den til Harare i Zimbabwe, bør vurderes på nytt.
19.Aksjonsgruppa for herbergister og uteliggere ber innstendig Oslos politikere om å stå fast på sitt vedtak om raskest mulig å legge ned Sosialsentralen.
20.Antall ledige plasser blir brukt som et argument for å legge ned.
21.Antall mannskor er gått drastisk ned i den senere tid, og" Evangelisten" vurderte selv å legge ned for noen år siden.
22.Arbeiderne i denne havnen har allerede gjort det klart at de ikke vil legge ned arbeidet.
23.Begrunnelsen for å legge ned lokaltrafikken på disse strekningene er at NSB vil spare seks millioner kroner ved å bruke busser.
24.Biskop Preus siser at han først hadde tenkt å legge ned en krans ved minnesmerket over Wallenberg som privatperson.
25.Bodø kommune ga i forrige uke kabelTVselskapet Kanal Nord beskjed om at arbeidet med å legge ned fjernsynskabler i Rønnvikområdet i Bodø umiddelbart måtte stanses.
26.Borregaard vil høyst sannsynlig legge ned papirproduksjonen i Sarpsborg i løpet av et par år.
27.Bugge Fougner understreker at det er et politisk ansvar hvis Rikshospitalet må legge ned avdelinger.
28.Bystyret har til dags dato ennå ikke omgjort sitt vedtak fra desember83 om å legge ned to barnehaver i de bydeler som har best dekning (Romsås og Vestli).
29.Da ble jeg møtt med den innvending at hvis det skjedde, kunne man like godt legge ned det meste av departementet.
30.Da kampene brøt ut var flere av hærens avdelinger i VestBeirut raske til å legge ned sine våpen og erklære seg for nøytrale eller gå over til militsens side.
Your last searches