Norwegian-Swedish translation of legge tak

Translation of the word legge tak from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge tak in Swedish

legge tak
allmenn? lägga tak
Similar words

 
 

More examples
1.Oslo kommune kan få dekket det det koster å senke innfartsårene og legge tak over, med for eksempel å selge en tredjedel av det areal man får til boligtomter, mener Selvaag.
Your last searches