Norwegian-Swedish translation of leggetid

Translation of the word leggetid from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leggetid in Swedish

leggetid
allmennnoun läggdags
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er ikke lenger leggetid for Oslopublikummet som efterhvert er blitt bedre vant.
2.Efterpå var det norsk folkemusikk, men da var det blitt leggetid for trefireåringer.
3.Ellers bør det bli vanlig leggetid, mener Grude Flekkøy.
4.Nå prøver Janco, som har redaktøransvaret i Oslo, å flytte programmet til" efter leggetid".
5.Om å være opplagt mor før leggetid.
6.Ute i Rue SaintExupery lekte jeg med ballen hver eneste dag fra skolen var slutt til det var leggetid.
7.Ankomst hotell og flisbelagte firemannsrom og middag med risotto i all hast før leggetid.
8.Felles er også det å satse på et fast nedtrappingsopplegg før leggetid.
9.Generasjonenens underfundige spill har ført til at jeg nok en gang driver med høytlesning for barn ved leggetid.
10.Janco mente at programmet burde flyttes til" efter leggetid", slik at i hvert fall små barn ble skånet for brutalitetene.
11.Lekestuer, aktivitetsonkler og tanter holder de små og de større i ånde til leggetid.
Your last searches