Norwegian-Swedish translation of lende

Translation of the word lende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lende in Swedish

lende
anatominoun länd
Synonyms for lende
Derived terms of lende
gjenkallende, gjenspeilende, tilbakestillende, adskillende, avblender, anti-blende, avkoblende, avskallende, avskillende, avsvellende medisin, avsvalende, babblende, befalende, bifallende, blende, blende av, blendet, blendende, blendende lysskinn, blendefri, blendende tale, bønnfallende, manglende bruk, manglende overensstemmelse, boblende, skjulende, fellende utslag, fallende, fellende, fengslende, feilende, feilende lenke, finlender, lite iøyenfallende, foredlende, forhalende, forenklende, fortryllende, forvarslende, forviklende
framkallende, framvellende følelse, frittalende, grillende, grublende, handlende, helende, høylender, hollender, hyklende, illevarslende, iøynefallende, irlender, jublende, jublende glad, kaklende, kalender, kilende følelse, kvalmefremkallende, krålende, kvelende, kvelende røyk, lende-, lender, lendestykke, lang innrullende bølge, gelender, gelenderstolpe, løvfellende, malende, motfellende, rumlende, mumlende, nederlender, omvekslende, utilfredsstillende, overfallende, overtalende, påfallende, perlende, pressemeddelende, rablende, rullende fortau, rumlende mann, brølende, sammenfallende, sammenkallende, sammenkoblende, særskillende, skillende, skillende fra, skravlende, skravlende person, skraklende, skjellende person, smertestillende, smertestillende middel, sneglende, somlende, spillende, sprudlende, sprudlende vitalitet, stillende, strålende, svellende, svindlende, sydlender, talende, tevlende, tilfredsstillende, tiltalende, tvilende, tvilende til, unnfallende, utdelende, utstrålende, uttalende, utviklende, vaklende, være i strålende humør, varslende, vekslende, verkstellende, verkstellende direktør, hvilende, virvlende, ylende, ytre tiltalende, forblende, fullende, tilendebringe, avkjølende, avvekslende, baktalende, blender, dvelende, famlende, fintfølende, fortellende, gelendersøyle, innfallende, kalenderdager, kreftfremkallende, manglende, manglende betaling, manglende evne, manglende muskelspenning, medfølende, pliktoppfyllende, rullende, samlende, sjukdomsframkallende, utfyllende, utskillende, veltalende, være sammenfallende, sabelraslende, skoglende, gledesstrålende, smilende, sprudlende av liv, etternølende, dalende, tysktalende, hellende, svalende, vetalende, umælende
Anagrams of lende
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeidet med saken går for fullt, det viktigste for oss er at vi får leie lokaler i nærheten av havnen, sier havnesjef Lende og håper på en løsning byen kan være tjent med.
2.Bruk gamle ski og vær forsiktig, tilråder Skiforeningen, det er stort sett bare på ubrøytede veier og i åpent lende der er mulig å ta seg frem, og man kommer fort ned på grus og sten.
3.Det er ganske opprørende, sier Sverre Lende.
4.Er det frøken Lende ?
5.Ja, det er riktig, sier Sverre Lende.
6.Men hvor skal vi håpløse romantikere finne vår havn da, Lende ?
7.Vi må få disponere nok landområder, så vi kan drive moderne, sier Sverre Lende.
8.Vår målsetning er i første rekke å samordne sjøog jernbanetransporten, sier havnesjef Sverre Lende til Aftenposten.
9.Både Lende og sjefinspektør Jan Nilssen i Oslo havnevesen var forferdet over at politikere og bestemmende myndigheter har vist så fantastisk stor interesse for ideene i konkurransen, uten å ta hensyn til konsekvensene for Oslo havn.
10.Den 23 år gamle Roar Lende som var sammen med den omkomne under arbeidet, klarte såvidt å berge seg unna da ulykken skjedde.
11.Dette fremholder Oslos havnesjef Sverre Lende overfor Aftenposten.
12.En god by er en by full av aktivitetet og handel, og en levende havn, sier Sverre Lende.
13.For en stor del måtte den utførs i et vilt lende, på kanten av skrenter, styrtninger og stup - stikningsfolkene måtte i mange tilfeller henge og dingle i tau over dype slukter.
14.Fra Upsete er banen ført gjennom et lende som er det villeste en kan se fra noen jernbane i Europa.
15.Han lager ikke lenger bilder med blomsterenger og illevars lende helikoptere, som symbol på ødeleggelse og krig.
16.Havnesjef Sverre Lende er interessert i å få samordnet sjø og landtransporten.
17.Havnesjef Sverre Lende er nå iferd med å forberede overgangen, bl.a. ved å orientere folk i sin egen etat.
18.Havnesjef Sverre Lende i Oslo gjorde det helt klart at moderne havnedrift er uforenlig med de urealistiske visjoner som fremkom i idekonkurransen.
19.Havnesjef Sverre Lende karakteriserer forslaget om en sentralterminal på Nyland vest / Tjuvholmen som ideelt ut fra et havnepolitisk synspunkt.
20.Havnesjef Sverre Lende mener imidlertid at den prektige salen bør brukes til helt andre formål.
21.Havnesjef Sverre Lende rår over en av de geografisk største arbeidsplasser i byen.
22.Havnesjef Sverre Lende sier til Aftenposten at prinsippene i vinnerutkastet i" Byen og Fjorden"konkurransen delvis vil rasere Oslos muligheter til fortsatt å være en moderne og rentabel havneby.
23.Havnesjefen i Oslo, Sverre Lende, håper på sin side at man med den nye terminalen i Kongshavn har funnet frem til en driftsform som kan videreutvikles til beste for virksomheten i Oslo havn.
24.I tillegg til stadige plassproblemer har Lende & Co store utfordringer å arbeide med.
25.I åpent og flatt lende hvor naturen ikke bare er på skisportens side, bør det legges inn fysiske hindringer som gjerder og stolper.
26.Ifølge Lende viser et slikt forslag at forslagsstillerne hverken har kjennskap til moderne havnedrift eller hvilke milliardinvesteringer i havneanlegg som vil gå tapt.
27.Jeg tror ikke folk vil hverken bade eller bo så nær sentrum, sier Lende.
28.Lende advarer sterkt mot nedleggelse av de moderne havneanleggene på Tjuvholmen og Filipstad.
29.Lende beklager at de tildels romantiske forestillingene og ufaglige vurderingene som er fremkommet i forbindelse med" Fjorden og Byen"konkurransen er i ferd med å befeste seg hos politikere og beslutningstagere i Oslo.
30.Lende er stolt av det.
Your last searches