Norwegian-Swedish translation of levevei

Translation of the word levevei from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

levevei in Swedish

levevei
allmenn? utkomst
Synonyms for levevei
Similar words

 
 

More examples
1.Bare noen ytterst få lykkes i å gjøre modellyrket til en levevei.
2.Jeg vet ikke riktig om jeg kommer til å gjøre musikken til levevei.
3.150 av dem har gjort merke og nålehandelen til en levevei !
4.Bare på Orkanger trengs det rammeverksted, en metalldreier til småjobber som store verksteder ikke rekker å ta seg av - og den som behersker skomakeryrket, vil få en sikker levevei.
5.Det siste blir nok den fremtidige levevei.
6.Gjennom dukketeater, barneteater, skolerevyer og mer viderekomne amatørteatergrupper har de fått smaken på teaterlivet i en slik grad at de har valgt å gjøre det til en levevei.
7.HAN var den eneste i den store barneflokken som valgte sjøen som levevei.
8.Han er nemlig selv blant de som har gjort dansen til levevei.
9.Hennes bankdirektørfar hadde ingen tro på dansen som levevei.
10.Her har den svømt helt fra Barentshavet for å gyte i Lofoten, men så ser den at folk prøver skaffe seg annen levevei og utkomme.
11.I 1935 ble han sjef for A / S Michelins avdeling i Norge, men da den midlertidig ble nedlagt ved tyskernes besettelse av Norge i 1940, fant Sæther, i produksjon av trekull og knott, en levevei som ga god dekning for annen og mer farlig virksomhet i grensetraktene.
12.I 1979 var således hele 46 pst. av saueholdet og 32 pst. av kornproduksjonen knyttet til bruk der jordbruket ikke var" viktigste levevei", dvs. at under 50 pst. av nettoinntekten kom fra jordog skogbruk.
13.I et år har hun nå hatt aerobic som levevei, og klarer seg bra tross konkurransen på området.
14.Idag er turismen viktigste levevei for Livigno.
15.Meget taler for at bransjen - og sammfunnet - er best tjent med at så mange som mulig av dem som har drosjeyrket som levevei, kjører egen bil.
16.Men også til denne levevei eller fritidssyssel, alt eftersom, har spesialistalderen nå stilt sine krav.
17.Merkelig nok valgte han ikke sjøen som levevei, men var ikke langt unna med sin hovedfagoppgave om" Etablering av den norske middelhavslinje".
18.Olaf Olsen var født i Lærdal og vokste opp ved den elven, som kom til å bli hans levevei.
19.Selv om jeg har bestemt meg for ikke å velge musikk som levevei, er jeg fortsatt interessert i muskkk og kommer ikke til å gi meg med dette !
20.Sporsne felte en 39 år gammel innbruddstyv som har hatt tyverier av kassetter fra bil som levevei.
21.Tenk å ha så rebelsk bilkjøring som levevei !
22.Til bladet" Reiseliv" sier rådmann Helge Helland at selv om kommunen først og fremst er en jordbrukskommune, er det mange av bøndene som har reiselivsnæringen som levevei om vinteren.
23.Undertittelen er" Industrien som levevei, lokal arbeiderbevegelse som samfunnsformer".
24.Godt å ha noe i bakhånden, ridning er kanskje ikke den sikreste levevei.
25.Utleie av staller er nok en litt mer usikker levevei enn melkeproduksjon, siden hesteholdet jo avhenger av at de gode tidene fortsette, mener Svensen.
26.Utleie av staller er nok en litt usikrere levevei enn melkeproduksjon, sier Svensen, men utviklingen med stadig flere hester til fritidsbruk gjør at han satser allikevel.
27.Både Aarehol og formannen i Sogn og Fjordane Bondelag, Johs Drægni, fremholder at misforståelsene om bondeyrket er mange og utbredte, og at det er på tide å legge vekt på at jordbruket ikke bare er en levevei, men en livsform som også rommer kulturelle verdier.
28.Dyrking av enkle landbruksprodukter er eneste levevei.
29.Likevel var det kunsten å trykke på stoff som skulle bli hennes levevei.
30.Mot en mer internasjonal livsstil, svarer han og innrømmer at utsikten til en innbringende levevei selvfølgelig var blant motivene da han erobret den ledige nisjen i et ellers fullt ukebladmarked.
Your last searches