Norwegian-Swedish translation of liberalisere

Translation of the word liberalisere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

liberalisere in Swedish

liberalisere
allmennverb liberalisera
More examples
1.Blant annet har man foreslått at Norge må liberalisere sin importpolitikk overfor uland.
2.Den kinesiske ledelsen står overfor en meget vanskeli oppgave når den både skal liberalisere prissystemet og samtidig forsøke å holde prisene i sjakk, mener øknomiske eksperter.
3.Den siste emigrasjonsbølge fra SovjetUnionen begynte like efter den arabiskisraelske krigen i 1967 i en atmosfære hvor myndighetene forsøkte å liberalisere indre forhold samtidig som avspenningen i forhold til USA var i sin spede begynnelse.
4.Det spontane opprøret i Kairo og enkelte andre byer i januar 1977, da vedtak om å fjerne matvaresubsidier (i overensstemmelse med Verdensbankens anbefalinger) ble kjent, ga støtet til en serie tiltak fra regimets side, ikke for å liberalisere, men snarere tilstramme politiske rettigheter.
5.Det synes å stå på Buharis manglende vilje til å devaluere landets valuta, naira, liberalisere handelen og redusere subsidiene på petroleumsprodukter.
6.En av Buckleys uttalelser var også at de fattige land kan ordne opp med sine befolkningsproblmer om de bare sørger for å bedre sin økonomi ved å liberalisere den.
7.En meningsmåling foretatt i det nyvalgte Underhus viser at det er klart flertall for å liberalisere åpningstidene.
8.En meningsmåling i Underhuset viser at det er klart flertall for å liberalisere åpningstidene.
9.FNs høykommissær har appellert om ekstra innsats for denne kategori flyktninger, for at tredjeland - som Norge - skal liberalisere inntaksreglene.
10.Forbundet anbefaler for det første at over halvparten av landets kommuner gjennom lovrevisjonen nå tvinges til å liberalisere sine lokale lukningsbestemmelser på den måte at ingen utsalgssteder lenger skal kunne tvinges til å stenge før kl. 19.00 på vanlige hverdager.
11.Fra finsk side er det kommet sterke ønsker om å liberalisere grensehandelen med Norge når det gjelder hvor mye varer man kan handle for uten å måtte betale toll.
12.Fremskrittspartiet vil også liberalisere kredittpolitikken ved at primærreservekravet skal være bankenes eneste utlånsbegrensning, en ordning partiet mener vil resultere i at det blir lettere å få lån, og at man oppnår en rentereduksjon på fra 1 til 2 prosent.
13.Før jul vil et utvalg som har gått kritisk gjennom norsk luftfartspolitikk, legge frem en innstilling som statsråden sier vil liberalisere lufttransporten.
14.Han påpekte at som en videreførelse av det felles nordiske arbeidsmarked må det være opplagt å liberalisere reglene om kapitalbevegelse og tillate fri virksomhetsetablering i alle de nordiske land.
15.Helen Bøsterud fremholder at selv om Arbeiderpartiet vil ha en fordomsfri debatt om disse spørsmål, har hun intet ønske om å liberalisere straffen for promillekjøring.
16.I forhold til andre land i Europa, er den norske instruksen streng, og vi har ikke registrert sterke behov for å liberalisere instruksen, opplyser departementesråd Leif Eldring.
17.La oss derfor liberalisere med måte.
18.Man frykter nå at de mange fremstøtene for å liberalisere cannabisstoffene skal få gjennomslagskraft også her i landet.
19.Norges Konservative Studenterforbund gir i en uttalelse sin fulle støtte til Regjeringens arbeide for å liberalisere lukkeloven.
20.Norske regler vil nå komme på linje med de mindre industriland som har gått lengst i retning av å liberalisere valutareguleringene, sier Storvik.
21.På bakgrunn av den generelle amerikanske uvilje mot innvandring, kombinert med kraftige antisemittiske strøminger, var mange jødiske ledere redd for at en kampanje for å liberalisere bestemmelsene for å redde jøder ville slå tilbake i form av strengere restriksjoner, heter det blant annet i rapporten.
22.Regjeringen fikk dessuten grønt lys for å liberalisere valutareguleringene hva angår personers og bedrifters kjøp av obligasjoner i utlandet.
23.Regjeringen har vedtatt å liberalisere valutareguleringen.
24.Regjeringen vurderer å liberalisere permisjonsregler og avtaleverk slik at forskere lettere kan starte egen næringsvirksomhet på grunnlag av sine ideer, opplyste statsministerens personlige rådgiver Terje Osmundsen i et foredrag igår.
25.Regjeringen ønsker også å liberalisere adgangen til å erverve flere enn to seksjoner i et sameie.
26.Schweigaard var den fremste i landet for å liberalisere økonomien og la den private foretagsomhet få armslag og utviklingsmuligheter.
27.Styret har merket seg at departementet har begrenset seg til å liberalisere forretningenes åpningstider.
28.Til tross for at helt eller delvis bortfall av dette vil øke risikoen for Låneinstituttets engasjementer, er det ting som tyder på at myndighetene av industripolitiske årsaker vil liberalisere den hittil gjeldende ordning.
29.Ved en landskonferanse som nylig ble avholdt, fant man det forstemmende at det nok en gang fra juridisk hold er fremmet forslag om å liberalisere promillelovgivningen.
30.Å liberalisere handelen med tjenester som gjelder bl.a. bank, forsikrings og investeringsvirksomhet.
Similar words

 
 

liberalisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) liberalisereliberaliserendeliberalisert
Indikative
1. Present
jegliberaliserer
duliberaliserer
hanliberaliserer
viliberaliserer
dereliberaliserer
deliberaliserer
8. Perfect
jeghar liberalisert
duhar liberalisert
hanhar liberalisert
vihar liberalisert
derehar liberalisert
dehar liberalisert
2. Imperfect
jegliberaliserte
duliberaliserte
hanliberaliserte
viliberaliserte
dereliberaliserte
deliberaliserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde liberalisert
duhadde liberalisert
hanhadde liberalisert
vihadde liberalisert
derehadde liberalisert
dehadde liberalisert
4a. Future
jegvil/skal liberalisere
duvil/skal liberalisere
hanvil/skal liberalisere
vivil/skal liberalisere
derevil/skal liberalisere
devil/skal liberalisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha liberalisert
duvil/skal ha liberalisert
hanvil/skal ha liberalisert
vivil/skal ha liberalisert
derevil/skal ha liberalisert
devil/skal ha liberalisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle liberalisere
duville/skulle liberalisere
hanville/skulle liberalisere
viville/skulle liberalisere
dereville/skulle liberalisere
deville/skulle liberalisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha liberalisert
duville/skulle ha liberalisert
hanville/skulle ha liberalisert
viville/skulle ha liberalisert
dereville/skulle ha liberalisert
deville/skulle ha liberalisert
Imperative
Affirmative
duliberaliser
viLa oss liberalisere
dereliberaliser
Negative
duikke liberaliser! (liberaliser ikke)
dereikke liberaliser! (liberaliser ikke)
Your last searches