Norwegian-Swedish translation of ligatur

Translation of the word ligatur from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ligatur in Swedish

ligatur
allmenn? ligatur
Similar words

 
 

Wiki
En ligatur (av lat. ligatura, av ligare, «binde», «forene») er et skrifttegn dannet ved sammenskriving av to eller flere tegn. Ligaturer ble hyppig brukt i romerske innskrifter og i manuskripter, først og fremst av estetiske grunner, men også for at kopiering av manuskripter skulle gå fortere og for å spare dyrt pergament.

Your last searches