Norwegian-Swedish translation of lyde

Translation of the word lyde from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lyde in Swedish

lyde
musikkverb ljuda
  allmennverb lyda
Synonyms for lyde
Derived terms of lyde
Similar words

 
 

More examples
1.It dont mean a thing if it aint got that swing" kan stå som symbol for musikken som vil lyde gjennom Skandinaviasalen 22. august.
2.La gå at dette kan lyde som tåketale m.m., men er ikke den til alle tider opptatthet av Israel - i debatter, samtaler, rettssaker osv. et bevis på at det er Guds eiendomsfolk ?
3.Legen henviste til Nürnbergprosessen og prinsippet om at man ikke er tvunget til å lyde ordre dersom man finner disse uriktige.
4.Bruk av gass kan lyde skremmende, men menneskefarlig er den ikke.
5.Ta bedre vare på kroppen din, vil oppfordringen lyde når opplysningskampanjen starter 11. september.
6.16åringen vil bli fremstilt med begjæring om fengsling idag, men det var søndag kveld ikke tatt stilling til hva siktelsen vil lyde på.
7.All den stund siktede var i besittelse av Skaugvolls sjekkhefte, vil den endelige siktelse antagelig lyde på overlagt drapt - den alvorligste forbrytelse i norsk straffelov.
8.Bare i advokatsalærer kommer regningen til å lyde på over seks millioner innen dom er falt.
9.Britiske myndigheter ønsker fortsatt å avhøre nigerianske diplomater i London før de utferdiger den endelige tiltale, som vil lyde på kidnapping og tvungen bruk av helsetruende stoffer.
10.Dansemusikken skal igjen lyde fra Cecilhjørnet i Stortingsgaten.
11.Den skal lenge lyde fra et unikt kunstnerliv, selv om den bare er halvveis sann.
12.Den tid vi lever i, er ikke annerledes enn at det faller oss lettere å synge om alle lys som tennes, enn å få stemmen til å lyde overbevisende når vi kommer til" Deilig er jorden".
13.Denne uke rykker han inn i kabinettet som" minister og sjef for kanslerkontoret" - slik vil hans tittel lyde, sa Kohl da han igår innkalte pressen for å kunngjøre sin beslutnig.
14.Dermed fikk eierne av restauranten den klare beskjed enten å bytte navn eller å bli trukket inn i en rettssak der erstatningskravet for bruk av patentert firmanavn ville lyde på 200 000 kroner.
15.Det er med andre ord ikke helt på det rene om siktelsen vil lyde på forsettlig eller overlagt drap.
16.Det kan lyde" udemokratisk", men en kirke må være forpliktet på Bibelens lære og sine bekjennelsesskrifter - og ikke på hva grupper i befolkningen til enhver tid liker å høre.
17.Det kan lyde som et paradoks, men det er en kjensgjerning at India langt på vei har gjort en dyd ut av sitt mangfold.
18.Det kan tvertimot lyde nesten som om tingene roper" Av veien, av veien !
19.Det var igår kveld ikke klart hva siktelsen vil lyde på.
20.Dette kan lyde besynderlig og kanskje nærmest litt komisk for dem som trodde at sjakk simpelthen var et spill.
21.DnC får også tillatelse til å endre vedtektene, slik at de nå kan lyde" Utlendinger kan eie aksjer med eller uten stemmerett inntil 10 prosent av samlet aksjekapital.
22.En annen besynderlig fortolkning av det fjerde bud, er en påstand om at utvikligen av bedriftsdemokrati og medbestemmelse på arbeidsplassen ikke er i strid med budet om å lyde foresatte, men tvert imot en oppfyllelse av det.
23.En forfatterliste ville lyde som et utdrag av medlemskartoteket i Militære Samfund.
24.Fint skal det lyde i utdannelsessamfunnet.
25.For mange andre kan dette mer lyde som å redde en landsby ved å sette fyr på den.
26.Forskjellen mellom det en oppjustert ansvarsforsikring vil lyde på og det pasientforsikringen nå tilbys for, blir da ca. 10 millioner kroner.
27.Han sa det i en litt spøkefull tone for å dempe det som ellers lett kunne lyde som skryt.
28.Hele uken skal det innspilte budskap lyde fra oven på Karl Johan, Eidsvolls plass og i Studenterlunden - fra høyttalere som er hengt opp i trærne.
29.I Dagsrevyens redaksjon må hun herefter finne seg i å lyde navnet" tusentispa", en dyrere versjon av det tidligere klengenavnet" supertispa".
30.I dette tilfelle kunne da heller prisbeløpet lyde på 25 000 kroner, med skatten betalt av fylkeskommunen.
Your last searches