Norwegian-Swedish translation of måter

Translation of the word måter from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

måter in Swedish

måter
allmenn? sätt
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan på mange måter synes fornuftig å styrke Sandvika som næringssenter for kommunen", heter det.
2.Det må ikke i første rekke finne sted en gjenopprettelse av den enhetlige nasjonalstat, hvis alle tyskeres frihet og menneskeverdighet kan sikres bedre på andre måter".
3.Hemort" (Bonniers) heter Bengt Emil Johnsons diktsamling fra i høst, og den skiller seg på flere måter fra andre diktsamlinger.
4.I programutkastet nevnes lisens, abonnement og offentlig støtte som andre måter å finansiere de nye kringkastingsformene.
5.SV vil påpeke at det er mange måter å dekke behovet for institusjonsplasser på uten å måtte bygge enorme institusjoner.
6.Sitatet fra Isvestija er jo egentlig ikke så sensasjonelt, eftersom vi vet at Sovjetlederne på alle måter forsøker å slå en kile inn mellom USA og VestEuropa, men det viser hvem som står bak forslaget om" Norden som atomvåpenfri sone".
7.Vanskelige barn"," håpløse unger" - det er mange måter vi kan karakterisere dem på, disse barna som avviker fra normal oppførsel på endel områder.
8.Øya" med sin fortvilede situasjonen er en positiv teatererfaring på mange måter.
9.Boken virker på mange måter som et helhetlig paradoks.
10.Da var det bare et par hundre deltagere og et beskjedent stevne på alle måter.
11.De andre landene har valgt andre måter å dimensjonere, organisere, styre og finansiere sine offentlige tjenester på.
12.De er på alle måter blitt noen sporty ungdommer.
13.Den datateknologiske utviklingen har på mange måter gjort det vanskeligere for barn å delta i voksnes arbeid.
14.Den eldre generasjon er på mange måter forstokket, stagnert.
15.Dengang hadde vi to kanaler på TV, den ene var Somozaeiet, men den andre var forbausende fri på mange måter.
16.Denne gruppe er på mange måter sårbar, og ledighet kan påføre holdningsmessige skadevirkninger av betydelig omfang.
17.Det er den grunnleggende konflikt, og den kan utforme seg på utallige måter.
18.Det er flere måter å beregne tapet på.
19.Det er flere måter å utnytte dette prinsippet på i praksis, og efter vår erfaring vil dette i mange tilfeller være en forbedret måte å gjennomføre ventilasjon på i forhold til prinsippet om full omrøring.
20.Det er mange måter og teknikker å benytte når forbrukeren selv skal komme til ordet sier Schutz til Aftenposten.
21.Det er mange måter å forberede det konvensjonelle forsvaret på, og ny teknologi er bare en mulighet av flere.
22.Det er mange måter å regne på, var administrerende direktør Knut StrømLarsens umiddelbare kommentar, da Aftenposten konfronterte ham med denne undersøkelsen.
23.Det er mange måter å utføre telefonavlytting på.
24.Det er mange måter å øke et avisopplag på, sier Cardenal med et smil.
25.Det er nok forskjellen i våre to måter å forberede oss til OL på.
26.Det er på mange måter en kulturbragd i seg selv, den interessen Munch har skapt.
27.Det er på mange måter et ganske dystert bilde av forholdene i den norske grunnskolen som efterhvert begynner å tre frem.
28.Det er på mange måter mer risikofylt å ta seg frem i norske høyfjell enn over innlandsisen på Grønland.
29.Det er selvsagt på mange måter en fordel, men ikke så stor som f.eks. Rederforbundet synes å tro.
30.Det er to måter å se på de fem oppvarmingskampene vi har før vår første VMkvalifiseringskamp mot Sveits 12. september, sier Røste Fossen.
Your last searches