Norwegian-Swedish translation of magasinere

Translation of the word magasinere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

magasinere in Swedish

magasinere
forrådverb magasinera
Synonyms for magasinere
More examples
1.I de siste 12 årene har jeg mer eller mindre på hobbybasis arbeidet med å bruke solenergi til å magasinere varme med tanke på en solovn.
Similar words

 
 

magasinere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) magasineremagasinerendemagasinert
Indikative
1. Present
jegmagasinerer
dumagasinerer
hanmagasinerer
vimagasinerer
deremagasinerer
demagasinerer
8. Perfect
jeghar magasinert
duhar magasinert
hanhar magasinert
vihar magasinert
derehar magasinert
dehar magasinert
2. Imperfect
jegmagasinerte
dumagasinerte
hanmagasinerte
vimagasinerte
deremagasinerte
demagasinerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde magasinert
duhadde magasinert
hanhadde magasinert
vihadde magasinert
derehadde magasinert
dehadde magasinert
4a. Future
jegvil/skal magasinere
duvil/skal magasinere
hanvil/skal magasinere
vivil/skal magasinere
derevil/skal magasinere
devil/skal magasinere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha magasinert
duvil/skal ha magasinert
hanvil/skal ha magasinert
vivil/skal ha magasinert
derevil/skal ha magasinert
devil/skal ha magasinert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle magasinere
duville/skulle magasinere
hanville/skulle magasinere
viville/skulle magasinere
dereville/skulle magasinere
deville/skulle magasinere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha magasinert
duville/skulle ha magasinert
hanville/skulle ha magasinert
viville/skulle ha magasinert
dereville/skulle ha magasinert
deville/skulle ha magasinert
Imperative
Affirmative
dumagasiner
viLa oss magasinere
deremagasiner
Negative
duikke magasiner! (magasiner ikke)
dereikke magasiner! (magasiner ikke)
Your last searches