Norwegian-Swedish translation of maner

Translation of the word maner from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

maner in Swedish

maner
allmennnoun maner
Derived terms of maner
Similar words

 
 

More examples
1.Det bygges ikke lenger på" god, gammel maner".
2.Det er på tide at nasjonen besjeles av større nøkternhet, maner avisen.
3.Vi bør fremstille flere kniver og gafler, kjøpe flere tallerkner og sitte rundt bordet og spise kinesisk mat på vestlig maner, det vil si at hver og en spiser av sin egen tallerken.
4.Aftenposten setter fingeren på problemet i en leder 11. februar, og maner til" ansvarsmobilisering" både i kommunen og blant private gårdeiere.
5.Aldri har jeg hørt noen lese Hamsun bedre, stemme, tonefall, rytme og tempo maner frem de sære skikkelser for meg, han er like god som Liv Dommersnes, begge har stemmer som skiller seg ut fra de vanlige.
6.Antall selvmord er økende, og professor Nils Retterstøl maner til generell opprustning av helsesektoren på dette felt.
7.At det er kommet inn en tanke maner lar seg likevel ikke helt bortforklare.
8.Avisene maner til forsiktighet, og minner om at et enkelt av sykehusene i Peking måtte behandle 249 personer for øyenskader efter fyrverkeriuhell på nyttårsdagen ifjor.
9.Bare brems ivei, sier han på mefistofelisk maner.
10.Best er en epilog av den emigrerte polske filmkunstner Wajda, som maner frem et polsk perspektiv anno 1990.
11.Bortsett fra i boken" Angsten" er det sjelden at hans stil maner frem angst ; den når høy est når han skildrer det som gir ham en flyktig glede.
12.Bukker til denne mannen som en ung aristokrat på britisk maner.
13.Da motstanderen Tod Hickman på amerikansk maner danset inn i ringen med oppstrakte armer, ble han møtt av skingrende plystring og piping.
14.Dagen vil også bli husket fordi det var dagen da Edwin Moses" snublet" - og måtte gjøre fire forsøk før han gjorde unna den olympiske eden på forskriftsmessig maner.
15.De fem øverste sikhprestene i Amritsar har fordømt drapet og maner til ro og orden.
16.De møttes både i alkoholismen og en menneskeforakt i sin maktholdning hinsides de groteske forskjeller i stil og maner.
17.De tre regjeringspartier maner til moderasjon ved neste års lønnsoppgjør.
18.Den eneste innvending man kan ha er at den unge Sgouros har vanskelig for å holde et jevnt tempo selv over meget korte partier, noe som smaker av maner.
19.Den nesten 20 år gamle konflikten mellom et Moskvatro mindretall og et mer eurokommunistisk flertall ventes å føre til at partiet sprekker, selv om Moskva maner til enighet.
20.Den norske regjering har sendt ut en melding om situasjonen i Den persiske gulf hvor man blant annet maner til aktsomhet når det gjelder norsk virksomhet i området.
21.Den situasjon landet og verden forøvrig befinner seg i, maner til samhold uansett på hvilket plan vi måtte befinne oss.
22.Den tok utgangspunkt i Peters første brev, annet kapitel, som maner til større lydighet overfor Gud enn overfor menneskene.
23.Det ble vel mye dyr i manesjen, og programlederne må vokte seg så ikke deres utstuderte impulsivitet ender i maner.
24.Det er en uskikk som i senere år er kommet inn, og har utartet til maner.
25.Det er utstillinger, teater, kabareter, foredrag og konserter, og så er det naturligvis på god tysk maner utarbeidet et omfattende tidshistorisk materiale tilgjengelig i bokform.
26.Det vitner om TVs uhyggelige påvirkningskraft at de unge programsekretærer i NRK på relativt kort tid har greid å pådytte nesten alle mennesker sin utekkelige maner med (formodentlig egenmektig og uten å be intervjuobjektet om dets tillatelse til det) å" duse" alle personer de henvender seg til" på skjermen", uten smålige hensyn til om de har truffet dem før, om de er unge eller gamle, eller til at de innehar de høyeste verv i vårt samfunn.
27.Einar Gerhardsen maner til innsats mot økende ensomhetsfølelse i vårt samfunn.
28.En minneplate ved Frauenkirche sier fremdeles at den ble" ødelagt av angloamerikanske bombere... og maner til kamp mot imperialistisk barbari".
29.En turist i Tibet er Kinas gjest, det betyr logisk at turisten bør hilses velkommen på kinesisk maner med kinesisk mat...
30.Europadelen av undersøkelsen kommer vi senere tilbake til, her er det viktig å fastslå at utviklingen i det eneste sammenlignbare land som har fjernsynsreklame oppviser en helt annen profil enn den reklamemotstanderne maner frem i Norge, og her er det jo fakta som teller.
Your last searches