Norwegian-Swedish translation of mange

Translation of the word mange from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mange in Swedish

mange
allmennadjective många
Synonyms for mange
Derived terms of mange
Examples with translation
Jeg leser ikke så mange bøker som jeg gjorde tidligere.
Det lever mange hester rundt omkring meg.
Hvor mange hester finnes i Sverige?
Similar words

 
 

Wiki
Mange er et tallbegrep med varierende betydning. Det brukes ofte som betegnelse for at en mengde har nådd en uoverskuelig grenseverdi, der det for utsagnsgiver ikke gir god mening å finne det nøyaktige tallet. Innen botanikk finnes planter med flere enn 20 støvbærere eller kurvblomstrede planter med flere enkeltblomster i standen.

More examples
1.Ai, ai..." er en forestilling som mange vi se, og som alle vil se om igjen.
2.Aksjon venteliste" er ett av de mange tiltak som er under gjennomføring.
3.Aktiv" industrisatsing fra Statens side har mange spor som skremmer.
4.Aldri før har noen fått så mange penger for å spille tennis i Bergen," sier Sommerschild.
5.Aldri før har så mange hatt det så bra og likt det så dårlig.
6.All star wrestling" - programmet med en rå og primitiv form for brytesport - har forskrekket mange TVseere i det siste.
7.Arbeidsledig fra nyttår ?" sto det på en av de mange plakatene som demonstrantene bar.
8.Arven er større, en mange vil tru".
9.At Aall (og mange med ham) synes at det å drepe elg og rådyr er en naturopplevelse og en jaktglede (hva nå det er for noe) er for svært mange mennesker helt ufattelig.
10.At Jens Evensens forstand står stille, skal vel ikke være noen revolusjonerende nyhet ; men vel bare tjene som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om osv".
11.At disse artige påfunn fra en bedrestilt gruppe intellektuelle i Italia og noen miljøer ellers skulle være et alternativ til på den ene side seriøs design, på den annen side det kunstneriske uttrykket i mange former, det må båre avfeies som useriøst.
12.Beklager, sa han, det er så mange som sniker på Sporveiene nå for tiden.
13.Blostopp" har mange spillejobber.
14.Boligminister" Arne Rettedal fastslår at mange mennesker kan bli ruinert om boligskatten skjerpes så kraftig som Skattekommisjonen legger opp til.
15.Boris" med de mange masseopptrinn fordrer en stor scene, mens de begrensede plassmuligheter ved vår opera hemmer bevegelsesfriheten.
16.Burene" med pumpeutstyr og grønne vekster langs Store Ringvei har pirret mange trafikanters nysgjerrighet.
17.Byr det på mange problemer å være leder for en slik landsby ?
18.Bærum ligningskontor har usedvanlig mange vanskelige selvangivelser til behandling.
19.Cafe Norge" - 17.maiprogrammet i fjernsynet som spleiset nordmenn og innvandrere i felles feiring av dagen og til og med inkluderte unison avsynging av fedrelandssangen har falt mange nordmenn tungt for hjertet.
20.Canberra" kan ta 1600 passasjerer, men den norske megleren er ikke sikker på hvor mange som er ombord denne gang.
21.Caravan" er plukket ut og spilt inn med sang av amerikanske Pages, produsert av ikke ukjente David Foster (produsent for blant mange andre Chicago).
22.Cover" heter LPen som høstet mange lovord i anmeldelsen Aftenposten hadde tidligere i høst, liksom i de fleste engelske og norske musikkavisene.
23.Dame eller Damejente, hvad jeg nu skal kalde hende, som mykt og sikkert glider forbi med en Mine, som om hun er bestemt paa for enhver Pris at tage en Førstepremie et eller andet sted ; men jeg har ikke seet mange av dem, som naar det rønner paa, kan tage Konkurrencen op med de niaars Smaagutter som farer udover Bakken og Hoppene oppe ved Stensgaden.
24.Davis Cupnerver" er blitt et begrep som mange spillere frykter.
25.De andre" er blitt for mange eller for tunge.
26.De olympiske leker har mange forkjempere og beundrere, og en av de aller største i dobbelt forstand er Georg Foreman.
27.Den beste," mener mange.
28.Den er ikke nødvendig i den grad den forekommer idag - mange mennesker klarer seg f.eks. utmerket på vegetabilsk føde.
29.Den forargerlige og i mange Henseender fordærvelige Uskik, der er bekjendt under Navnet Natteløben," som det het i et sirkulære fra det som i 1853 var Justits og PolitiDepartement, har også fått sin omtale i Askerboken under kapitlet om askerbøringens livsløp.
30.Den levende planeten" var på forhånd imøtesett med stor interesse ; det var mange andre europeiske fjernsynsselskaper som kunne tenke seg å samarbeide med BBC.
Your last searches