Norwegian-Swedish translation of manual

Translation of the word manual from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

manual in Swedish

manual
allmenn? Manuell
Synonyms for manual
Similar words

 
 

Wiki
Manual kan referere til: - Klaviatur på orgler - Bruksanvisning - The Manual, en bok fra 1988.

More examples
1.En annen interessant forfalskning ble kalt US Army Field Manual 3031 B, som fastslo hvordan USAs militære sikkerhetspersonell skulle opptre i utlandet.
2.De burde for eksempel skaffe seg en liten hendig bok som Oslos turistsjef har laget, som rett og slett heter" Håndbok, Manual, Handbuch".
3.Det skulle være nylonskjorte med smale striper og manual i snippen og skinnslips og gudhjelpe meg herrevest og jakke og mørke solbriller maken til dem som jenta ved siden av meg på cafeen hadde.
Your last searches