Norwegian-Swedish translation of marine

Translation of the word marine from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

marine in Swedish

marine
allmenn? marina
Derived terms of marine
Anagrams of marine
Similar words

 
 

More examples
1.Men dere har da ingen kyst og ingen marine," sa sydafrikaneren.
2.Bruken av kjemiske stoffer kan føre til forskyvning av den marine bakterieflora, sier professor Jan Dundas ved Institutt for mikrobiologi og plantefysiologi ved Universitetet i Bergen.
3.Den vanskeligste situasjon for meg ville være hvordan jeg skulle fordele mine styrker hvis det samtidig oppstår en nasjonal, britisk krise og en NATOkrise, sier øverstkommanderende for den britiske marine, admiral Sir William Staveley K.C.B. til Aftenposten.
4.Elf Aquitaine og Total Marine har nylig søkt Olje og energidepartementet om å bli tildelt andelen, opplyser assisterende pressetalsmann Ole Thomas Helgesen i Elf til Aftenposten.
5.Hvorfor velger den britiske marine å gjøre øvelser i 1200 meters høyde så langt fra sjøen som mulig ?
6.Ikke bare virker det skremmende med russiske ubåter i norske farvann, det virker dessuten demoraliserende på befolkningen at en fremmed makts ubåter nærmest fritt kan ferdes i norsk sjøterritorium uten av vår marine makter å tvinge dem opp til overflaten.
7.Norge og Island, sammen med Danmark, Færøyene og Grønland danner en kjede som USA og NATO har tenkt skal hindre den sovjetiske marine i å komme ut på det åpne hav, skriver det offisielle sovjetiske telegrambyrå idag og viser til rapporter i vestlig presse.
8.Vi har tatt mål av oss til å kunne forstå det marine økosystemet i arktis, både under normale forhold og når miljøet blir påvirket utenfra.
9.Vi venter nå på en marine biolog som kan gjennomgå området med oss og være med å legge opp det videre opprenskningsarbeide.
10.1920tallsinspirert hvit bomullskjole med marine kanter, langt, smalt skjørt med volanginnfelninger nede.
11.30 000 soldater fra hær, flyvåpen og marine er med i øvelsen, som blant annet går ut på å sende forsterkninger til den amerikanske basen Guantanamo på Cuba.
12.AWAXflyene er istand til å fore norske båter med informasjoner om egne og fiendtlige styrker i en slik grad at så godt som intet ville vært ukjent for den norske marine, dersom den hadde vært utstyrt med databehandlingsanlegg.
13.Aftenpostens Londonkorrespondent har besøkt hovedkvarteret for den britiske marine og forteller i to artikler om sine inntrykk.
14.All denne ativiteten blir nøye registrert av uhyre avanserte elektroniske" vakthunder" som er installert på de omanske Quoinøyene, og overvåket fra Geiteøya, hvor den omanske marine holder en fremskutt base som stritter av underlige antennekonstruksjoner og et ukjent antall skipsbaserte Exocetraketter.
15.Alpin & Marine, Postboks 269, Sentrum, Oslo 1.
16.Andelshaverne i ØstFrigg som nå planlegges utbygget, er operatøren Elf Aquitaine, Norsk Hydro, Total Marine samt Statoil med en liten andel i 25 / 1 og rett til fem prosent i 25 / 2.
17.Andre rettighetshavere er Statoil, Saga Petroleum, Total Marine og Mobil.
18.Ankerløkken Verft Glommen begjærte konkurs for et år siden, Ankerløkken Marine i Bergen og Ankerløkken MetallIndustri i Stavanger ble besluttet avviklet noe senere.
19.Armadaen besto av 7000 skip, deriblant 40 norske handelsskip og 10 fartøyer fra den norske marine.
20.Arve Mørch i Inter Marine & Co. sier til Tønsbergs Blad at om anløpstillatelse ikke foreligger innen fredag tyder mye på at man må gi opp prosjektet.
21.At den amerikanske marine er tilstede i Bahrein, kunne Aftenpostens medarbeidere ved selvsyn konstatere på den internasjonale flyplassen ved hovedstaden Manama i helgen.
22.Av dette forstår man at også sjøpølsene spiller en avgjørende rolle i det marine økosystemet.
23.Avtalen er inngått med et amerikansk investeringsselskap og selskapet Global Marine Drilling Inc. i Houston.
24.Avtalen innebærer at Global Marine selger plattformen til investeringsselskapet som i sin tur leaser - eller leier - den tilbake til førstnevnte selskap.
25.Balmains robemanteau i marine med silkeslag, lukket på konvoluttmaner i venstre side med et bredt lakkspensel.
26.Bemerkelsesverdig var et par vaffelarbeidede minkjakker i brede horisontale striper i marine / beige / grønt med røde terningstriper innimellom.
27.Bergen Bank leder syndikatet bak garantien, og foruten Bergen Banker Marine Midland Bank, Scandinavia Bank Limited og Finance Company Viking med i syndikatet.
28.Bic Marine, Frankrike.
29.Blant Tadirans siste store suksesser er utviklingen av et fjernstyrt minifly for elektronisk overvåking og krigføring, et fly som med stort hell ble brukt mot det syriske luftvåpen under den israelske invasjonen i Libanon i 1982 og som senere er blitt solgt til den amerikanske marine.
30.Blant annet har man solgt seks simulatorer til den amerikanske marine, som har planer om anskaffelse av ialt åtte slike sett med seks simulatorer.
Your last searches