Norwegian-Swedish translation of maritimt

Translation of the word maritimt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

maritimt in Swedish

maritimt
allmenn? maritima
Similar words

 
 

More examples
1.Sea Goddess I" har et maritimt mannskap på 21.
2.Det har lenge vært et ønske hos myndighetene å få et maritimt teknologisk miljø i Singapore, spesielt for å betjene skipsbyggingsindustrien.
3.Vi har nå over 150 medlemmer over hele landet fra maritimt miljø og luftfartsmiljø.
4.Vi vil ikke ta endelig stilling til hva Forsvaret mener fiskerne har sett, men vi har flere eksempler på at fartøyer på lang avstand kan se ut som overbygningen på en ubåt, sier kapteinløytnant Ulf Schjølberg ved Maritimt Operasjonssenter i Stavanger til Aftenposten.
5.De myke trafikantene på sjøen er det foreløbig funnet liten plass til i lover og regler, og jeg har lyst til å hitsette et maritimt hjertesukk fra en mann som driver med noe så fornuftig, men akk så sjeldent, som å ro.
6.Deres største marked blir sannsynligvis offshore og maritimt miljø.
7.Derfor måtte et solskjermende seil spennes over restaurantdøren, men det ble det jo bare ekstra maritimt av.
8.Dermed vil et akvarium i Drøbak med alle fjordens fiskeslag, og et ekte og tradisjonsrikt maritimt miljø med forhold spesielt tilrettelagt for forskning og undervisning, gi distriktets rike aktivitetsflora en ny, positiv tilvekst, mener Kristiansen.
9.Det blir dessuten etablert en felles konsultativ komite for maritimt samarbeide.
10.Det bør være den første bok i et senere sikkert rikholdig maritimt bibliotek av båtlitteratur.
11.Det går an å se hva bildene forestiller, men i motsetning til andre marineoffiserer har ikke Kjeholt satset på bilder med maritimt preg.
12.Det har lenge versert planer om å etablere et maritimt sikkerhetssenter i AustAgder, men stedsvalget har vært vanskelig på grunn av motstand mot forurensingsplager fra anleggets brannøvelsedel.
13.Det vil ikke bli gjennomført flere søk i det aktuelle området på bakgrunn av de observasjonene som er gjort, heter det i en pressemelding fra Maritimt Observasjonssenter i Stavanger.
14.For 1984 skal vi gjøre visse forandringer, blant annet gjelder dette klistremerket på ruten, det er visst ikke alle som synes dette er maritimt nok, smiler Winje og tar en titt på halehenget.
15.For de maritimt interesserte har Norsk Sjøfartsmuseum åpent hus for skoleelever onsdag i neste uke.
16.Harding har videre fått bestilling fra Kirke og undervisningsdepartementet på en overbygd livbåt med utsetningsarrangement til Sund treningssenter på Sotra, som er et regionalt opplæringssenter for maritimt personell.
17.I en av de eldste hallene står et maritimt klenodium, den mer enn 100 år gamle dampbåten" Engebret Soot" som er Akers mekaniske Verksteds byggenummer 1, og som har gjennomgått restaurering.
18.Idag er sannsynligvis svært mange båteiere og brukere uten nevneverdig erfaring eller tilhørighet i et maritimt miljø og famler seg mer eller mindre frem på egen hånd med alle de risikoer det innebærer.
19.Ifølge Janes Defence Weekly er også problemet med et egnet maritimt jagerfly løst, idet MIG23 er tilpasset oppgaven.
20.Kapteinløytnant Leif Larsen ved Maritimt Operasjonssenter i Stavanger opplyser til Aftenposten at en ubåt ti timer efter observasjonen forlengst ville kunne være ute i åpent farvann.
21.Kapteinløytnant Leif Larsen ved Maritimt operasjonssenter i Stavanger antar at det er såkalt simple miner som finnes i Rødehavet.
22.Kommandørkaptein Thor Endresen på Maritimt Operasjonssenter i Stavanger, som leder aksjonen, sier at letingen hittil har vært resultatløs.
23.Letingen fortsetter idag, men Forsvaret ønsker ikke å si hvor store ressurser som er satt inn, får NTB opplyst fra Maritimt Operasjonssenter (MAROPS) i Stavanger.
24.Mange vil nok håpe at reguleringsplanen for området vil tilrettelegge et maritimt miljø der også i fremtiden.
25.Maritimt Operasjonssenter i Stavanger (MAROPS) opplyste iformiddag til Aftenposten at de fortsetter efterundersøkelser av hendelsen i samarbeide med politiet.
26.Maritimt operasjonssenter i Stavanger er skeptiske til at det kan ha vært en ubåt i området i det aktuelle tidsrom.
27.Maritimt operasjonssenter i Stavanger kan ikke opplyse hva slags gjenstand det er, bare at det er et sprenglegeme.
28.Nyhavn i København fungerer idag som et slags maritimt museum for gamle seilskuter.
29.Nysterud mener at norsk verkstedindustri har spesielt mye å tilby utviklingsland innenfor områder som elektrisitetsforsyningen, maritimt tilknyttet virksomhet, telekommunikasjon og petroleumsrelaterte aktiviteter.
30.Også det norske Forsvaret er representert - ved fregatten KNM" Trondheim" og et maritimt patruljefly av typen Lockheed Orion fra 333 Skvadron på Andøya.
Your last searches