Norwegian-Swedish translation of markør

Translation of the word markør from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

markør in Swedish

markør
databehandlingnoun markör
Similar words

 
 

More examples
1.J.J.J." nyder stor tillit blant velgerne og nyder respekt i andre partier for sin samarbeidsvilje, men er ingen utpreget markør.
2.Derefter manøvrerer man båten mot redningsstedet, hiver ut kasteline med markør, og fester oppheisningsskjøtet i båten.
3.Vend opp i lo og kast ut kasteline med markør.
4.Det er ikke en helt ideell markør, blant annet fordi enzymet også kan komme i blodet på mennesker med visse sykdommer eller ved bruk av bestemte medisiner, sier Gjerde.
5.En blinkende markør viser hvor jeg befinner meg.
6.Senere ønsker Gjerde å undersøke en annen biologisk markør som virker svært lovende, nemlig proteinet isotransferrin.
Your last searches