Norwegian-Swedish translation of markert

Translation of the word markert from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

markert in Swedish

markert
allmenn? markerade
Anagrams of markert
Similar words

 
 

More examples
1.Hvor blir det av medbestemmelsen, friheten og ansvaret når AUF gjentatte ganger har markert seg sterkt mot større valgfrihet i ungdomsskolen, mot undervisning tilpasset den enkelte elev, og mot at kunnskaper elevene får gjennom fag de selv velger, skal telle med når de søker om plass i den videregående skolen.
2.Jubileet" ble markert her i Emden tirsdag av representanter for Volkswagenwerke, HUAL og rederiene bak, Leif Høegh & Co. og Uglandgruppen.
3.Allerede nå kan jeg si at det de siste ti årene har vært en markert nedgang i antall drukningsulykker.
4.Betalingsboikotten har ikke medført noen markert reduksjon av innbetalinger av barnehaveavgiftene, opplyste barnehavesjef Ellinor Østen på et møte igår.
5.Betalingsboikotten på flere av Oslos barnehaver har ikke medført en markert reduksjon av innbetalinger av barnehaveavgiftene, opplyste barnehavesjef Ellinor Østen på et møte arrangert av Oslobarnehavenes Foreldreforening igår.
6.Dagen var tidligere markert som en høytidsdag.
7.De siste årene har du først og fremst markert deg som hærføreren i korstoget mot doping.
8.Den betydelige opplysningsvirksomhet som har funnet sted seneste år, er en viktig årsak til en markert nedgang i antallet røykere og i salget av røyketobakk.
9.Det er klart at det skaper sterk irritasjon hos alle forbrukere at vi her i landet har et eget og markert høyere prisnivå for bensin enn i andre land.
10.Det har vært en markert sosialpolitisk nedgang for landets funksjonshemmede i de siste årene, og på denne bakgrunn er det gledelig at Norges Blindeforbund har klart å utvide sine aktiviteter.
11.Det var en markert nedgang i trafikken med Bastøfergene over Oslofjorden mellom Horten og Moss i januar, opplyser direktør Nils Brokstad i Alphaselskapet, som driver fergeforbindelsen, til Tønsbergs Blad.
12.Dollar se nå ut til å være ganske ømfintlig, og kan lett komme inn i en mer markert fallende trend.
13.Dollaren fikk en markert oppgang på de internasjonale valutamarkedene onsdag eftermiddag, opplyser ass. banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank til Aftenposten.
14.Dollarkursen viste en markert oppgang i det amerikanske valutamarkedet utover dagen igår, men kursen falt noe tilbake som følge av at mange markedsdeltagere ønsket å innkassere sine fortjenester foran den amerikanske nasjonaldagen idag, da det amerikanske marked er stengt, sier ass. banksjef Birger Langeland i DnC.
15.Eksportrådet har planlagt denne norske driven, men det fikk en særdeles vellykket opptakt ved kongebesøket, eftersom Norge på den måten ble sterkt markert.
16.En nedgang i den norske pengemarkedsrenten på omkring et halvt prosentpoeng, er alene neppe tilstrekkelig til å presse kronekursen markert nedover.
17.Hjellestadklinikken har gjennom flere år markert seg som det mest aktive forskningssenteret for behandling av rusmiddelskader her i landet, og den har utviklet en betydelig ekspertise.
18.Hvorvidt man skal karakterisere nedgangen som markert eller ikke, vil jo bero på tallene fra de siste par årene hvor vi her i Akershus har hatt en relativt kraftig vekst i boligbyggingen, påpeker førstekonsulent Ketil Kristiansen ved plankontoret i Akershus fylkeskommune.
19.Iår, forteller hun, er søkningen markert større enn ifjor.
20.Jeg kan ikke se at de har markert seg idrettspolitisk i særlig grad.
21.Jeg tror det kan bli svært vanskelig å få markert Venstre som et selvstendig parti i et slikt regjeringssamarbeide.
22.Justerer vi selv de mest pessimistiske anslagene ytterligere ned - til 2,53 prosent årlig - representerer det likevel en ganske markert vekst i det internasjonale reiselivsmarked, sier direktør Bye.
23.Kaller du oss i politiet for dyr, sa han med markert kulde.
24.Klar forbedring, sier Kaggestad - kneløftet er ikke så høyt lenger og armbruken ikke så markert, mye mer avslepet.
25.Men mens denne diskusjonen har pågått, er det skjedd en markert økning i kvinners deltagelse i lønnet yrkesliv, sier Ingeborg Astrid Kleppe videre.
26.NFF har forlengst markert sin støtte til Hans B. Skasets formannskandidatur.
27.Oslo skytshelgens minnedag blir fremdeles markert hvert år 15. mai med at vi deler ut St. Hallvardmedaljen i Rådhuset den dagen, sier ordfører Albert Nordengen.
28.På andre kontorer har det ikke vært en så markert oppgang, sier sykehusprest Øystein Glosli, formann i Kirkens SOSutvalg og leder av Kirkens SOS i Østfold.
29.Vi har markert oss, men ikke godt nok i forhold til våre tidligere selskaper, sier Ole Hope.
30.150årsjubileet for den første tyske jernbanen er markert med en modell av toget som tilbakela strekningen NürnbergFürth i 1835.
Your last searches