Norwegian-Swedish translation of markise

Translation of the word markise from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

markise in Swedish

markise
varehusnoun markis
Similar words

 
 

More examples
1.For holdeplassskiltet er ikke bare gjemt bak en markise, men rett og slett skjult inne i markisen.
2.Den romantiske versjon av Lesvaultslottets historie går ut på at en markise fikk - eller bygget - det i 1820årene.
3.Den romantiske versjonen går ut på at det ble bygget for eller av en markise i 1820årene, mens den mer jordnære og trolig mer realistiske er at det var en industrimann fra Nevers som bygget det som feriested rundt 1860 i det nærmest irskgrønne landskapet...
4.Det er også inntegnet et halvtak på planen for terrassen, men foreløbig gjør en markise nytten.
5.Lindström påpeker at" glasshusets" vinduer og en markise i taket styres automatisk og vil dempe varmen.
Your last searches