Norwegian-Swedish translation of marxist

Translation of the word marxist from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

marxist in Swedish

marxist
ideologi - mannnoun marxist
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg en marxist ?
2.Bjørn Jenseg som forfatter, Bab Christensen og Wenche Medbøe som skuespillerinner, Sverre Wilberg som organisator og - o, redsel - Trond Brænne som marxist, var alle komedietyper med perspektiver.
3.En arbeidsløs selvmordskandidat, en sterkt troende marxist, to kistebærere, en slakter, en prest, en enkemanns elskerinne.
4.Energiminister Peter Walker, som har regjeringsansvaret for kullindustrien, høstet stormende applaus da han kalte grubearbeiderforbundets formann, Arthur Scargill," en overbevist marxist" som er fast bestemt på å bruke streiken i et angrep på et sosialt og økonomisk system han forakter og gjerne ser blir forkastet.
5.For sønn til biskop N.N. er medlem av Sosialistisk Venstreparti og datter til prost X.X. er marxist !
6.Hennes yngste nevø John er en skråsikker marxist og en ufordragelig, bortskjemt rikmannsgutt - helt til han til sin store forundring møter den store kjærligheten i form av den mystiske, polske flyvertinnen Krystyna.
7.Hognestad betegner seg selv som marxist.
8.I en Colomboavis het det at NRKteamet ble avvist fordi det skulle intervjue en ledende marxist og bare dekke en side av rasekonflikten i landet.
9.JeanMarie Le Pen nølte da heller ikke mange minuttene før han sendte ut et kommunike der han betegnet Chirac som" like uredelig som en marxist".
10.Mange mener at de allerede har svaret og at resultatet er avgjort, nemlig at sandinistregjeringen i Nicaragua består av marxist / leninister som aldri vil tillate frie demokratiske valg.
11.Man behøver ikke å være marxist for å forstå hvor viktig rolle økonomien spiller for den historiske utvikling.
12.Chevenement erklærer seg selv som rendyrket marxist.
13.Den nye presidenten er ingen marxist og har aldri vært partitilknyttet.
14.Dette gjør at for eksempel en kristen, en humanetiker og en marxist (for å snakke som om det finnes klare grenser mellom disse) vil gi ulike normer for hvordan og ulike begrunnelser for hvorfor en og samme verdi skal vernes (se eksempler i min art.
15.Og Rau føyde til at han selv neppe kan regnes som noen ekte marxist.
16.Som den ortodokse marxist Chen er, rettet han kraftige angrep på de bønder som ikke lenger gidder å produsere korn fordi de tjener mer penger på annen produksjon.
17.Som marxist av den gamle skole har propagandasjefen for de mer moderate stått som personifiseringen av en politisk" venstrevri".
Your last searches