Norwegian-Swedish translation of medhjelper

Translation of the word medhjelper from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medhjelper in Swedish

medhjelper
allmenn? assistent
Synonyms for medhjelper
Similar words

 
 

More examples
1.Dessuten er det en evig byggeplass, skyter Pers kone Karin inn, hans viktigste assistent og medhjelper.
2.I det verst tenkelige tilfelle kan det bli en merkverdig medhjelper til KGBs forsøk på desinformasjon, fremgår det av analysen hvor organisasjonens leder, Lyndon H. LaRouche, vies bred omtale.
3.Tiltalte har fungert som medhjelper og kontaktledd for Jonas Wold i Norge.
4.Auksjonarius og hans medhjelper spiller så innimellom små scener fra Martins liv, og kontrasten blir klar.
5.Da faren startet begravelsesbyrå ble han medhjelper der, men utvidet snart spekteret og drev bl.a. møbelforretning ved siden av.
6.Da han forlot podiet, innfant det seg en medhjelper og støttet ham under armen idet han gikk opp de totre trinnene til sin plass i presidiet.
7.Dessuten har jeg en god medhjelper i Jon Winge, som sender reisebrev fra sine egne båtturer med familien, og av og til faller inn med småfilosofiske betraktninger.
8.Det er i grunnen bare å koble inn" turboen", sier Martin, som tidligere har livnært seg som medhjelper i farens to forretninger på Geilo.
9.Efter åpningen ifjor mente han at det var et godt marked for tatovering i Oslo, og han hadde planer om å få en medhjelper over fra Danmark.
10.En medhjelper er varetektsfengslet for to uker.
11.En tredje franskmann på tiltalebenken slapp unna med tre års fengsel, fordi retten betraktet ham nærmest som en medhjelper som bare skulle ha en mindre andel av den planlagte fortjenesten.
12.For lagleder / trener Frode Kyvåg var det hans første seriegull (han har et cupmesterskap for BSK fra før) og var naturligvis med i seiersgleden sammen med sin medhjelper Erik Schønfeldt.
13.Hver buss har en egen medhjelper for å" stappe" passasjerene på plass.
14.Høsten 1962 befant ekteparet Peter og Eileen Caddy, med tre sønner, samt deres venn og medhjelper Dorothy Maclean, seg i en prekær situasjon.
15.I dette tilfelle kan det neppe kalles en medhjelper når man treffer en bekjent som er dårlig til bens og skal et stykke på veien.
16.I disse dager introduseres i tillegg hjemmedatamat som din musikalske medhjelper.
17.I reglene for T.T. står det at man kan ta med en medhjelper fra henteadresse til leveringsadresse.
18.Instruktøren Erik Lie og medhjelper Marit Grindvold har laget en teatralt effektiv forestilling med dette utgangspunktet.
19.Jeg hadde ikke kunnet bo alene uten min gode" tekniske" medhjelper, smiler Efjestad lunt.
20.Kommentatorer over høyttaleren blir radioens Håvard Narum og tidligere skimester Kristen Kvello, med NRKs Olav Versto som medhjelper.
21.Martinsen har alltid vært en god medarbeider og medhjelper og har i sitt arbeide som klokker og diakonarbeider vunnet mange venner.
22.Men grunnskoleloven bygger på det prinsipp at hjemmet har hovedansvaret for oppdragelsen, og at skolen skal være medhjelper og støtte i dette arbeidet.
23.Middelalderens sprog er gjenskapt gjennom fortelleren, som er Williams medhjelper Adso.
24.Personlig anså jeg meg som en medhjelper fordi jeg hadde gjennomgått løypa tidligere.
25.Politifullmektig Jens Grønland ved Hamar politikammer sier til Aftenposten at en rekke vitneforklaringer styrker politiets mistanke om at ransmannen har hatt en medhjelper som ventet med en båt ved Domkirkeodden, noen hundre meter fra selve ransstedet.
26.Tohundremilliardersgrensen ble passert med Stortinget som ivrig medhjelper.
27.Vidnet tegnet overfallskvinnen og hennes medhjelper med en gang han kom hjem efter den nifse opplevelsen, og igår ble tegningene offentliggjort.
28.Ønsker legen av hensyn til pasientens behandling å bruke presten som sin medhjelper, vil sykehuspresten få adgang til taushetsbelagte opplysninger om pasienten ikke motsetter seg dette, sa Heløe.
29.13," Lerka", 28 og hans medhjelper, Kåre.
30.Amerikanerne mente at altfor lite ble gjort for å finne DEAmannen og hans medhjelper.
Your last searches